Mainīta SIA “BABĪTES SILTUMS” juridiskā adrese

Lūdzam vērst uzmanību!

No 2020.gada 27.marta mainīta SIA “BABĪTES SILTUMS” juridiskā adrese, tagad tā ir Jūrmalas iela 13E, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, kur uzņēmums atrodas arī faktiski (starp veco katlu māju un automazgātavu).

Adrese mainīta sakarā ar jaunās katlumājas un administrācijas telpu izbūvi. Iepriekš juridiskā adrese bija Jūrmalas iela 13D, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads.

SIA “BABĪTES SILTUMS” informē, ka klientiem nav jāveic izmaiņas līgumos, informācijas nomaiņa dokumentos notiks pakāpeniski. Adreses maiņa jāņem vērā tikai, sūtot vēstuli vai dokumentus pa pastu.

SIA “BABĪTES SILTUMS ir Babītes novada pašvaldības kapitālsabiedrība, tās vispārējais sabiedriskais mērķis – nodrošināt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus Babītes ciemā, Piņķu ciemā, Priežciemā, un Spuņciemā, daļēji Spilves ciemā, kā arī siltumapgādi Piņķu ciemā.

Iepazīties ar jaunumiem, sekot līdzi SIA “BABĪTES SILTUMS” aktualitātēm varat SIA “BABĪTES SILTUMS” mājas lapā www.babitessiltums.lv!

Kontakti saziņai: tālr.: 67914496, 23556200, e-pasts: info@babitessiltums.lv