Pārskatīta apsaimniekošanas maksa daudzdzīvokļu mājām Piņķos, Babītes pagastā, iedzīvotāji aicināti izmaiņas saskaņot vai sniegt priekšlikumus

SIA “BABĪTES SILTUMS” ir izstrādājis un apsaimniekojamo ēku biedrībām nosūtījis izskatīšanai apsaimniekošanas maksas izmaiņu aprēķinu. Aicinām iedzīvotājus un to pārstāvētās biedrības aprēķinus saskaņot vai iesniegt priekšlikumus. Norādām, ka līdzšinējā katrai…

Lasīt vairāk »

Tuvojas decentralizēto (lokālo jeb vietējo) kanalizācijas sistēmu reģistrēšanas termiņš – 2021. gada 31. decembris

Reģistrācija decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā līdz 2021. gada 31. decembrim jāveic visiem ciemu teritorijās dzīvojošajiem, kuru īpašums nav pieslēgts centrālajam kanalizācijas tīklam, bet tajā tiek izmantota kāda no decentralizētās kanalizācijas…

Lasīt vairāk »

Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu cenu aptaujas “Piekabes iegāde dūņu izvešanai” ietvaros

Piņķi, 13.10.2021. SIA „BABĪTES SILTUMS”, reģistrācijas Nr. 40003145751, Jūrmalas iela 13E, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107, e-pasts: info@babitessiltums.lv paziņo, ka 2021.gada 11.oktobrī ir pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas…

Lasīt vairāk »

Oktobrī uzsāks sadzīves kanalizācijas caurules avārijas remontu Jūrmalas ielā, Piņķos

Informējam, ka oktobrī tiks uzsākts sadzīves kanalizācijas caurules avārijas remonts teritorijā no Jūrmalas ielas līdz Jūrmalas ielai 14, Piņķos.

Lasīt vairāk »

No 1. oktobra Piņķos būs jauni siltumenerģijas tarifi

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprinājusi SIA “BABĪTES SILTUMS” jaunus siltumenerģijas tarifus. No 2021. gada 1. oktobra siltumenerģijas tarifs Piņķos būs 73,53 EUR/MWh (bez PVN) līdzšinējo 47,53 EUR/MWh (bez PVN) vietā.…

Lasīt vairāk »

Paziņojums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu cenu aptaujas ietvaros

Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu cenu aptaujas “Beberu ciema un Priežciema dzeramā ūdens apgādes sistēmu savienojuma būvprojekta izstrāde” (Nr.1.11-BS/2021-04) ietvaros. SIA „BABĪTES SILTUMS”, reģistrācijas Nr. 40003145751, Jūrmalas iela 13E,…

Lasīt vairāk »

Paziņojums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu cenu aptaujas “Ūdenstorņa, zemes īpašumā “Lāses”, Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā demontāžas būvprojekta izstrāde” (Nr.1.11-BS/2021-03) ietvaros. SIA „BABĪTES SILTUMS”, reģistrācijas Nr. 40003145751, Jūrmalas iela…

Lasīt vairāk »

Septembra sākumā tiks veikta dzeramā ūdens rezervuāru un hidroforu dezinfekcija

SIA “BABĪTES SILTUMS” informē, ka ceturtdien, 2. septembrī, un trešdien, 8. septembrī, Piņķos un Babītē notiks dzeramā ūdens rezervuāru mazgāšana un dezinfekcija. Dzeramā ūdens hidroforu attīrīšana un dezinfekcija Beberos un…

Lasīt vairāk »

Dzīvokļos Centra ielā 2, Piņķos, tiks mainīti stāvvadi, uzstādīs jaunus skaitītājus

Informējam, ka no 2021. gada 14. līdz 17. jūnijam Centra ielā 2, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā,  daļai dzīvokļu tiks mainīti ūdens un kanalizācijas stāvvadi, uzstādīti jauni ūdens skaitītāji.

Lasīt vairāk »

Apstiprināts jaunais siltumenerģijas tarifs

Informējam, ka 2021. gada 20. maijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ar padomes lēmumu Nr. 32 ir apstiprinājusi SIA “BABĪTES SILTUMS” izstrādāto siltumenerģijas tarifu, kas stāsies spēkā ar šī gada 1.…

Lasīt vairāk »