Siltumapgāde

No 2022. gada 1. septembra Piņķos būs jauni siltumenerģijas tarifi

Lasīt vairāk


PAR APKURES SEZONAS UZSĀKŠANU VAI BEIGŠANU

Darbības, kas jāveic, lai pieslēgtu vai atslēgtu apkuri:

123
Dzīvokļu īpašnieku vairākums vai iedzīvotāju pilnvarotais pārstāvis (biedrība)  pieņem lēmumu par apkures pieslēgšanu vai atslēgšanuDzīvokļu īpašnieki vēršas pie tās iedzīvotāju pilnvarotā pārstāvja (biedrības) vai ēkas apsaimniekotāja ar lūgumu par apkures pieslēgšanu vai atslēgšanuSIA” BABĪTES SILTUMS” pieslēdz vai atslēdz apkuri. Apkures pieslēgšana notiek ar nosacījumu, ja pasūtītājam nav parādu par patērēto siltumenerģiju iepriekšējā periodā

Katra māja, tās iedzīvotāju pilnvarotais pārstāvis (biedrība) var pieņemt lēmumu par siltuma piegādi patstāvīgi.

Apkure tiek pieslēgta vai atslēgta pēc iedzīvotāju iniciatīvas, kuru atbalsta konkrētās mājas dzīvokļu īpašnieku vairākums. Nobalsojot par apkures jautājumu, iedzīvotājiem jāinformē mājas pārvaldnieks vai iedzīvotāju pilnvarotais pārstāvis (biedrība), kas vēršas pie SIA “BABĪTES SILTUMS” ar iesniegumu par pieslēgšanos centralizētajai siltumpadevei vai arī atslēgšanos no tās.