Siltumapgāde

No 2021. gada 1. oktobra Piņķos būs jauni siltumenerģijas tarifi

Lasīt vairāk


PAR APKURES SEZONAS UZSĀKŠANU VAI BEIGŠANU

Darbības, kas jāveic, lai pieslēgtu vai atslēgtu apkuri:

123
Dzīvokļu īpašnieku vairākums vai iedzīvotāju pilnvarotais pārstāvis (biedrība)  pieņem lēmumu par apkures pieslēgšanu vai atslēgšanuDzīvokļu īpašnieki vēršas pie tās iedzīvotāju pilnvarotā pārstāvja (biedrības) vai ēkas apsaimniekotāja ar lūgumu par apkures pieslēgšanu vai atslēgšanuSIA” BABĪTES SILTUMS” pieslēdz vai atslēdz apkuri. Apkures pieslēgšana notiek ar nosacījumu, ja pasūtītājam nav parādu par patērēto siltumenerģiju iepriekšējā periodā

Katra māja, tās iedzīvotāju pilnvarotais pārstāvis (biedrība) var pieņemt lēmumu par siltuma piegādi patstāvīgi.

Apkure tiek pieslēgta vai atslēgta pēc iedzīvotāju iniciatīvas, kuru atbalsta konkrētās mājas dzīvokļu īpašnieku vairākums. Nobalsojot par apkures jautājumu, iedzīvotājiem jāinformē mājas pārvaldnieks vai iedzīvotāju pilnvarotais pārstāvis (biedrība), kas vēršas pie SIA “BABĪTES SILTUMS” ar iesniegumu par pieslēgšanos centralizētajai siltumpadevei vai arī atslēgšanos no tās. 

Paziņojums par SIA “BABĪTES SILTUMS” siltumenerģijas noteikto (piedāvāto) gala tarifu

SIA “BABĪTES SILTUMS”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003145751, Jūrmalas iela 13E, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV – 2107, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai 2020. gada 30. jūlijā iesniedza siltumenerģijas gala pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs EUR/MWh (bez PVN)

Noteiktais (piedāvātais) tarifs EUR/MWh (bez PVN)

Tarifa samazinājums (%)

Siltumenerģijas ražošanas tarifs

34,85

28,16

-19,20%

Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs

 

6,67

6,35

-4,80%

Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs

 

2,86

2,86

0,00%

Akcīzes nodokļa komponente

2,18

2,18

0,00%

Siltumenerģijas gala tarifs ar akcīzes nodokļa komponenti

 

46,56

39,55

-15,06%

Noteiktā (piedāvātā) tarifa spēkā stāšanas datums – 2020. gada 1. septembris. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar dabasgāzes kurināmā izmaksu samazinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzējā noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu lietotājs var SIA “BABĪTES SILTUMS”, Jūrmalas ielā 13E, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.30 un no plkst. 13.30 līdz 17.00, iepriekš sazinoties ar SIA “BABĪTES SILTUMS” valdes locekli Ilmāru Stašulānu pa tālruni 67914496 vai info@babitessiltums.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzējā noteikto (piedāvāto) tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “BABĪTES SILTUMS”, Jūrmalas ielā 13E, Piņķos, Babītes pagastā, elektroniskā pasta adrese: info@babitessiltums.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.