VISPĀRĒJIE STRATĒĢISKIE MĒRĶI

VĪZIJA – drošs partneris, klientiem draudzīgs, finansiāli patstāvīgs un vides prasībām atbilstošs ūdenssaimniecības un siltumapgādes pakalpojumu sniedzējs Babītes novadā.

MISIJA – nodrošināt Babītes novada iedzīvotājus ar kvalitatīvu ūdeni, energoefektīvu siltumapgādi un ilgtspējīgu nekustamo īpašumu pārvaldīšanu.

UZŅĒMUMA DARBĪBAS EKONOMISKIE MĒRĶI:

 1. efektīvi realizēt infrastruktūras attīstības projektus:
 • paplašināt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, t.sk. pieslēgt jaunizveidoto ciemu tīklus centralizētiem tīkliem, nodrošinot 90 % faktisko pieslēgumu līmeni, un pārņemt tos apsaimniekošanā;
 • piesaistīt ES finansējumu ūdenssaimniecības projektu īstenošanai;
 • palielināt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas Piņķos;
 • pārbūvēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Spuņciemā un kanalizācijas sūkņu staciju Spilvē;

2. nodrošināt efektīvu sistēmas uzturēšanu, pakalpojuma uzskaiti, kvalitāti un monitoringu:

 • efektīvi izmantot energoresursu saimnieciskajām vajadzībām, ieviest energopārvaldības sistēmu;
 • paplašināt nekustamā īpašuma pārvaldīšanas pakalpojumu pieejamību novadā;
 • ieviest un uzturēt sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma apmaksas sistēmu atbilstoši individuālā patēriņa skaitītājiem;

3. paplašināt pakalpojumu pieejamību un klāstu:

 • sekmēt jaunu patērētāju pieslēgšanos centralizētajiem tīkliem.

UZŅĒMUMA DARBĪBAS VIDES MĒRĶI:

 • samazināt SIA BABĪTES SILTUMS darbības negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi ar jauno tehnoloģiju ieviešanu;
 • ieviest uzraudzības pasākumu plānu ūdens un siltumenerģijas zudumu un notekūdeņu infiltrācijas samazināšanai;
 • samazināt vides degradācijas un vides piesārņojuma risku, demontējot iekārtas vecajā katlumājā Piņķos.

UZŅĒMUMA DARBĪBAS INSTITUCIONĀLIE MĒRĶI:

 1. pilnveidot iekšējo procesu pārvaldību, procesu aprakstu un IT risinājumus:

 • stiprināt SIA BABĪTES SILTUMS administratīvo kapacitāti jauno tehnoloģiju ieviešanas jautājumos;
 • pilnveidot klientu informācijas aprites un rēķinu izsūtīšanas mehānismu;
 • modernizēt atbilstoši IT iespējām grāmatvedības uzskaites sistēmu;
 • ieviest debitoru parādu kontroles sistēmu;
 • ieviest diennakts operatīvo dienestu avārijas situāciju likvidēšanai;
 • ieviest pakalpojumu procesu vadības sistēmu;

2. ieviest klientu apkalpošanas procesu standartizāciju, sadalot klientus pa grupām:

 • ieviest komunikācijas kultūru;
 • sniegt izglītojošu informāciju iedzīvotājiem par taupīgu energoresursu un ūdens resursu izmantošanu;
 • pilnveidot un regulāri atjaunot SIA BABĪTES SILTUMS internetvietnē www.babitessiltums.lv aktuālo informāciju pakalpojumu saņēmējiem;

3. veikt funkcionālās darbības un struktūras optimizāciju:

 • izvērtēt SIA BABĪTES SILTUMS funkcionālo darbību, izstrādāt un ieviest kritērijus darbības optimizācijai un efektivizācijai;

4. pilnveidot personāla politikas un procesu dokumentāciju:

 • izstrādāt un uzturēt SIA BABĪTES SILTUMS personāla pārvaldības politiku;
 • izstrādāt un ieviest SIA BABĪTES SILTUMS darbinieku materiālās stimulēšanas sistēmu;
 • pilnveidot SIA BABĪTES SILTUMS darbinieku kvalifikācijas celšanu un apmācību procesa organizāciju.

UZŅĒMUMA DARBĪBAS FINANŠU MĒRĶI:

 • pozitīva pamatdarbības naudas plūsma;
 • EBITDA (ieņēmumu pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem) rentabilitāte 10-12 % līmenī;
 • NETO rentabilitāte ~ 2-3 %.
Cookie settings
SIA "BABĪTES SILTUMS" tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), lai nodrošinātu tās darbību un palīdzētu uzlabot vietnes lietošanas pieredzi un kvalitāti. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.
Apstiprināt visas
Saglabāt izvēli
Vairāk informācijas
Individual settings
SIA "BABĪTES SILTUMS" tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), lai nodrošinātu tās darbību un palīdzētu uzlabot vietnes lietošanas pieredzi un kvalitāti. Mēs apņemamies nodrošināt mūsu tīmekļa vietnes un tās apmeklētāju personiskās informācijas drošību un tiesību aizsardzību, kas tiek apstrādāta apmeklējot mūsu tīmekļa vietni un iepazīstoties ar tās saturu. Sīkdatne („cookies”) ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta un saglabāta Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni, kas atpazīst attiecīgo sīkdatni un ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās apmeklējuma reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Papildu informāciju par sīkdatnēm varat iegūt tīmekļa vietnē https://www.aboutcookies.org/. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai jūs personiski identificētu. Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, mēs uzkrājam un izmantojam tehniskās (nepieciešamās) sīkdatnes, kas ir nepieciešamas šīs tīmekļa vietnes funkcionalitātes nodrošināšanai. Ja vēlaties, Jūs varat arī sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Informāciju kā to izdarīt varat izlasīt tīmekļa vietnē https://www.aboutcookies.org/. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.
Save
Cancel
Nepieciešamās (1)
Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes ar šādiem glabāšanas termiņiem: Nepieciešamās (tehniskās) sīkdatnes: Sīkdatne: Cookielay; Domēns: https://babitessiltums.lv/; Sīkdatnes tips *: Pirmās puses sīkdatne; Nolūks (apraksts): Sīkdatnes politikas akceptēšana; Glabāšanas ilgums: 1 gads. * - Pirmās puses sīkdatnes tiek uzglabātas uz mūsu tīmekļa vietnes infrastruktūras. Tās iespējams atpazīt pēc mūsu tīmekļa vietnes domēna nosaukuma. Pārzinis pirmo pušu sīkdatņu apstrādei ir SIA \\\"BABĪTES SILTUMS\\\". Adrese: Jūrmalas iela 13E, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, reģistrācijas Nr. 40003145751, Tālrunis: 67914496, 23556200, E-pasts: info@babitessiltums.lv Ja jums ir kādi jautājumi, ierosinājumi vai sūdzības saistībā ar to, kā mēs apstrādājam Jūsu sīkdatnes, lūdzam sazināties ar mums. Jūs ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai un / vai mūsu norīkotajam datu aizsardzības speciālistam Raivim Grūbem (e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv). Mums ir tiesības jebkurā brīdī izmainīt šo Sīkdatnes politiku. Visas izmaiņas Sīkdatnes politikā tiks publicētas mūsu tīmekļa vietnē.
Show cookies