Par mums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BABĪTES SILTUMS”

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003145751

Uzņēmuma juridiskā un faktiskā adrese ir Jūrmalas iela 13E, Piņķi, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107. LR Uzņēmumu reģistrā SIA “BABĪTES SILTUMS” reģistrēts 1993. gada 3. septembrī, komercreģistrā – 2004. gada 4. februārī.

SIA “BABĪTES SILTUMS” pamatkapitāls ir 3 497 852,00 EUR, vienas kapitāldaļas vērtība – 1.00 EUR. Tās vienīgais dalībnieks (100 % kapitāla daļu turētājs) ir Mārupes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Mārupes novada pašvaldības izpilddirektors Kristaps Ločs.

SIA “BABĪTES SILTUMS” valde:
  • valdes locekle Dace Šveide

Atvasinātas publiskas personas līdzdalības atbilstība un vispārējais stratēģiskais mērķis:

atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta 1. daļai. Kapitālsabiedrības vispārējais sabiedriskais mērķis  – nodrošināt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus Babītes ciemā, Piņķu ciemā, Priežciemā, un Spuņciemā, daļēji Spilves ciemā, kā arī siltumapgādi Piņķu ciemā.

Uzņēmums nav dalībnieks citās sabiedrībās, kā arī līdz šim nav saņēmis vai veicis jebkādus ziedojumus vai dāvinājumus.

Sabiedrības komercdarbības veidi:

1.  tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (NACE 2. red. klase 35.30),

2. ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (NACE 2. red. klase 36.00),

3. notekūdeņu savākšana un attīrīšana (NACE 2. red. klase 37.00),

4. nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (NACE 2. red. klase 68.32),

5. ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (NACE 2. red. klase 81.10).