Par mums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BABĪTES SILTUMS”

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003145751

Uzņēmuma juridiskā un faktiskā adrese ir Jūrmalas iela 13E, Piņķi, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107. LR Uzņēmumu reģistrā SIA “BABĪTES SILTUMS” reģistrēts 1993. gada 3. septembrī, komercreģistrā – 2004. gada 4. februārī.

SIA “BABĪTES SILTUMS” pamatkapitāls ir 3 497 852,00 EUR, vienas kapitāldaļas vērtība – 1.00 EUR. Tās vienīgais dalībnieks (100 % kapitāla daļu turētājs) ir Mārupes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Mārupes novada pašvaldības izpilddirektors Kristaps Ločs.

SIA “BABĪTES SILTUMS” valde:
  • valdes locekle Dace Šveide

Atvasinātas publiskas personas līdzdalības atbilstība un vispārējais stratēģiskais mērķis:

atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta 1. daļai. Kapitālsabiedrības vispārējais sabiedriskais mērķis  – nodrošināt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus Babītes ciemā, Piņķu ciemā, Priežciemā, un Spuņciemā, daļēji Spilves ciemā, kā arī siltumapgādi Piņķu ciemā.

Uzņēmums nav dalībnieks citās sabiedrībās, kā arī līdz šim nav saņēmis vai veicis jebkādus ziedojumus vai dāvinājumus.

Sabiedrības komercdarbības veidi:

1.  tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (NACE 2. red. klase 35.30),

2. ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (NACE 2. red. klase 36.00),

3. notekūdeņu savākšana un attīrīšana (NACE 2. red. klase 37.00),

4. nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (NACE 2. red. klase 68.32),

5. ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (NACE 2. red. klase 81.10).

Cookie settings
Šī mājaslapa izmantoto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat.
Apstiprināt visas
Saglabāt izvēli
Pielāgot izvēli
Individual settings
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Save
Cancel
Nepieciešamās (1)
Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu.
Show cookies