Par mums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BABĪTES SILTUMS”

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003145751

Uzņēmuma juridiskā un faktiskā adrese ir Jūrmalas iela 13E, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107. LR Uzņēmumu reģistrā SIA “BABĪTES SILTUMS” reģistrēts 1993. gada 3. septembrī, komercreģistrā – 2004. gada 4. februārī.

SIA “BABĪTES SILTUMS” pamatkapitāls ir 3 496 439,00 EUR, vienas kapitāldaļas vērtība – 1.00 EUR. Tās vienīgais dalībnieks (100 % kapitāla daļu turētājs) ir Babītes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000028870, Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107. Kapitāla daļu turētāja pārstāve – Babītes novada pašvaldības izpilddirektore Elfa Sloceniece.

SIA “BABĪTES SILTUMS” valde:

  • valdes priekšsēdētāja Vita Meimere,
  • valdes loceklis Ričards Ramis.

Uzņēmums nav dalībnieks citās sabiedrībās, kā arī līdz šim nav saņēmis vai veicis jebkādus ziedojumus vai dāvinājumus.

Babītes novada pašvaldība ir noteikusi īpašas tiesības SIA “BABĪTES SILTUMS” sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Babītes novada Babītes pagasta Piņķu ciemā, Babītes ciemā, Priežciemā, Salas pagasta Spuņciemā, kanalizācijas pakalpojumus Babītes pagasta Spilves ciemā un siltumapgādes pakalpojumus Babītes pagasta Piņķu ciemā, kur ir izbūvēta Babītes novada pašvaldībai piederoša ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes infrastruktūra. Sniegto ūdenssaimniecības un siltumapgādes pakalpojumu tarifus apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

Sabiedrības komercdarbības veidi:

1.  tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (NACE 2. red. klase 35.30),

2. ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (NACE 2. red. klase 36.00),

3. notekūdeņu savākšana un attīrīšana (NACE 2. red. klase 37.00),

4. nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (NACE 2. red. klase 68.32),

5. ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (NACE 2. red. klase 81.10).