Kontakti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“BABĪTES SILTUMS”

Reģ. Nr.: 40003145751
Adrese: Jūrmalas iela 13E, Piņķi,
Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107
Tālr.: 67914496, 23556200
E-pasts: info@babitessiltums.lv

Norēķinu konts:

Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV43HABA0551035570986

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Pirmdiena: 8.00-12.00 un 14.00-17.00
Otrdiena: 8.00-12.00
Ceturtdiena: 8.00-12.00 un 14.00-17.00
Piektdiena: 9.00-12.00

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BABĪTES SILTUMS” informē, ka epidemioloģiskās drošības nolūkā Covid-19 infekcijas izplatības ierobežo​šanai apmeklētāju apkalpošana notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta vai attālināti, sniedzot konsultācijas telefoniski vai ar e-pasta starpniecību.

Darbinieku kontakti:  

Amats  Vārds, Uzvārds  Tālrunis  E-pasts 
Biroja administratore Ilze Ķiploka 67914496, 23556200  info@babitessiltums.lv  
Valdes priekšsēdētāja Vita Meimere 67914496, 23556200 info@babitessiltums.lv
Valdes loceklis Ričards Ramis 67914496, 23556200 info@babitessiltums.lv
Grāmatvede Regīna Caune 23556201  regina.caune@babitessiltums.lv 
Ekspluatācijas inženieris Ričards Ramis 23556203  ricards.ramis@babitessiltums.lv
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Edgars Kvēps 23556206  edgars.kveps@babitessiltums.lv
Projektu vadītājs Artūrs Kazimiraitis 29154224 arturs.kazimiraitis@babitessiltums.lv 
Ūdenssaimniecības speciālists Miervaldis Sauketens 23556204 miervaldis.sauketens@babitessiltums.lv

Diennakts tālrunis bojājumu un avāriju pieteikšanai: 23556211