Kontakti

Diennakts tālrunis bojājumu un avāriju pieteikšanai: 23556211

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“BABĪTES SILTUMS”

Reģ. Nr.: 40003145751
Adrese: Jūrmalas iela 13E, Piņķi,
Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107
Tālr.: 67914496, 23556200
E-pasts: info@babitessiltums.lv

Norēķinu konts:

Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV43HABA0551035570986

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Pirmdiena: 8.00-12.00 un 14.00-17.00
Otrdiena: 8.00-12.00
Ceturtdiena: 8.00-12.00 un 14.00-17.00
Piektdiena: 9.00-12.00

Darbinieku kontakti:  

Amats  Vārds, Uzvārds  Tālrunis  E-pasts 
Biroja administratore Ilze Ķiploka 67914496, 23556200  info@babitessiltums.lv  
Grāmatvede Aija Dreimane 23556201  aija.dreimane@babitessiltums.lv 
Sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas  vadītājs Ričards Ramis 23556203  ricards.ramis@babitessiltums.lv
Dzīvojamo māju pārvaldnieks Linards Zariņš 23556206  linards.zarins@babitessiltums.lv