Iepirkumi

No 2019.gada 1.janvāra pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, kurā pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju (Publisko iepirkumu likuma 1.panta 23.punkts un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 1.panta 24.punkts). Lūdzam sekot informācijai pasūtītāja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier

Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu cenu aptaujas “Kanalizācijas tīklu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Jūrmalas ielā, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā” (Nr.1.11-4/2022) ietvaros


Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu cenu aptaujas “Piekabes iegāde dūņu izvešanai” ietvaros


„Dabasgāzes piegāde SIA “BABĪTES SILTUMS” vajadzībām”, ID Nr. 1.11-BS/2021-02


Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūras “Elektroenerģijas piegāde SIA “BABĪTES SILTUMS” vajadzībām” (Nr. 1.11-BS/ 2021-01) ietvaros


„Elektroenerģijas piegāde SIA “BABĪTES SILTUMS” vajadzībām”, Id.Nr.1.11-BS/2021-01


“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi ūdenssaimniecības attīstībai Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā”, Id.Nr.2.1-47


Elektroenerģijas piegāde SIA “BABĪTES SILTUMS” vajadzībām”, Id.Nr.2.1-46


„Dabasgāzes piegāde SIA “BABĪTES SILTUMS” vajadzībām”, Id.Nr.2.1-28

Iepriekšējo gadu iepirkumi