Iepirkumi

No 2019.gada 1.janvāra pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, kurā pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju (Publisko iepirkumu likuma 1.panta 23.punkts un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 1.panta 24.punkts). Lūdzam sekot informācijai pasūtītāja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier

Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu cenu aptaujas “Kanalizācijas tīklu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Jūrmalas ielā, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā” (Nr.1.11-4/2022) ietvaros


Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu cenu aptaujas “Piekabes iegāde dūņu izvešanai” ietvaros


„Dabasgāzes piegāde SIA “BABĪTES SILTUMS” vajadzībām”, ID Nr. 1.11-BS/2021-02


Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūras “Elektroenerģijas piegāde SIA “BABĪTES SILTUMS” vajadzībām” (Nr. 1.11-BS/ 2021-01) ietvaros


„Elektroenerģijas piegāde SIA “BABĪTES SILTUMS” vajadzībām”, Id.Nr.1.11-BS/2021-01


“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi ūdenssaimniecības attīstībai Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā”, Id.Nr.2.1-47


Elektroenerģijas piegāde SIA “BABĪTES SILTUMS” vajadzībām”, Id.Nr.2.1-46


„Dabasgāzes piegāde SIA “BABĪTES SILTUMS” vajadzībām”, Id.Nr.2.1-28

Iepriekšējo gadu iepirkumi

Cookie settings
Šī mājaslapa izmantoto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat.
Apstiprināt visas
Saglabāt izvēli
Pielāgot izvēli
Individual settings
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Save
Cancel
Nepieciešamās (1)
Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu.
Show cookies