Informācija daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem!

Cienījamie iedzīvotāji!
 

Informācija patērētājiem

Informējam, ka š.g. 15.oktobrī Piņķu ciemā, Babītes pagastā un Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā tiks veikta ūdens rezervuāru dezinfekcija. Iespējams ūdens saduļķojums un nelieli ūdens padeves pārtraukumi.

SIA "Babītes siltums" izsludina iepirkuma procedūru “Elektroenerģijas piegāde SIA “Babītes siltums” vajadzībām”

2019. gada 10. oktobrī SIA "Babītes siltums" reģ.Nr.40003145751, Jūrmalas iela 13d, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, pasūtītāja kontaktpersona: valdes priekšsēdētājs Egils Pētersons, tālr.: +371 67914593, e-pasts: babites.siltums@dot.lv, izsludina iepirkuma procedūru

 

"Elektroenerģijas piegāde SIA "Babītes siltums" vajadzībām", Id.Nr.2.1.-36

 

Informācija patērētājiem

Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā laika posmā no 12.oktobra uz 13.oktobri tiks veikti remontdarbi ūdens apgādes sistēmā. Iespējami ūdens apgādes pārtraukumi un spiediena samazināšanās.

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!!!

Ņemot vērā, ka SIA “Babītes siltums” kasi izmanto tikai maza daļa sabiedrisko pakalpojumu lietotāju, ar 2018.gada 1.novembri tiek pārtraukta SIA “Babītes siltums” skaidras naudas iekasēšana par pakalpojumu sniegšanu.

 

Paziņojums par rezultātiem iepirkuma procedūras "Dabasgāzes piegāde SIA "Babītes siltums"vajadzībām" (ID.Nr.2,1,-25) ietvaros

11.10.2018.

 

Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūras

“Dabasgāzes piegāde SIA “Babītes siltums” vajadzībām” (Nr. 2.1.-25.) ietvaros

 

SIA „Babītes siltums”, reģistrācijas Nr. 40003145751, Jūrmalas iela 13d, Piņķi,

Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis