Informācija patērētājiem!

Cienījamie klienti!

 

Informācija iedzīvotājiem!

 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 18.12.2019. pieņēma lēmumu Nr.199 (prot.Nr.48, 3.p.) "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BABĪTES SILTUMS" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem".

SIA "BABĪTES SILTUMS" izstrādātā ūdenssaimniecības tarifu projekta uzklausīšanas sanāksme

Informējam, ka 2020. gada 10. janvārī, plkst. 12:00 Babītes novada Kultūrizglītības centra Lielajā zālē, Jūrmalas ielā 14A, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, tiks rīkota uzklausīšanas sanāksme par SIA "BABĪTES SILTUMS" iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu.

Informācija iedzīvotājiem!

No 2020.gada 1.janvāra visos mājokļos ir jābūt uzstādītiem autonomajiem ugunsgrēka detektoriem jeb dūmu detektoriem, ko nosaka MK noteikumi Nr.238.
Autonomo ugunsgrēka detektoru pielietošana, kā rāda pasaules pieredze, ir efektīvs risinājums, lai pasargātu mājokļa iemītnieku dzīvības no pēkšņa ugunsgrēka briesmām, tāpēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD)  aicina iedzīvotājus iegādāties un uzstādīt dūmu detektorus. 

Paziņojums par SIA “Babītes siltums” siltumenerģijas noteikto (piedāvāto) gala tarifu

Paziņojums par SIA “Babītes siltums” siltumenerģijas noteikto (piedāvāto) gala tarifu

 

Paziņojums par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu projektu

SIA “Babītes siltums”, reģistrācijas numurs: 40003145751, juridiskā adrese: Jūrmalas iela 13d, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-210725.11.2019.

Informācija daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem!

Cienījamie iedzīvotāji!
 

Informācija patērētājiem

Informējam, ka š.g. 15.oktobrī Piņķu ciemā, Babītes pagastā un Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā tiks veikta ūdens rezervuāru dezinfekcija. Iespējams ūdens saduļķojums un nelieli ūdens padeves pārtraukumi.

SIA "Babītes siltums" izsludina iepirkuma procedūru “Elektroenerģijas piegāde SIA “Babītes siltums” vajadzībām”

2019. gada 10. oktobrī SIA "Babītes siltums" reģ.Nr.40003145751, Jūrmalas iela 13d, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, pasūtītāja kontaktpersona: valdes priekšsēdētājs Egils Pētersons, tālr.: +371 67914593, e-pasts: babites.siltums@dot.lv, izsludina iepirkuma procedūru

 

"Elektroenerģijas piegāde SIA "Babītes siltums" vajadzībām", Id.Nr.2.1.-36

 

Informācija patērētājiem

Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā laika posmā no 12.oktobra uz 13.oktobri tiks veikti remontdarbi ūdens apgādes sistēmā. Iespējami ūdens apgādes pārtraukumi un spiediena samazināšanās.