Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi ūdenssaimniecības attīstībai Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, Id.Nr.2.1-47

2020. gada 11. novembrī SIA „BABĪTES SILTUMS” reģ. Nr.40003145751, Jūrmalas iela 13E, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Ilmārs Stašulāns, tālr:23556205,  e-pasts: info@babitessiltums.lv, izsludina iepirkumu

“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi ūdenssaimniecības attīstībai Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā”, Id.Nr.2.1-47

Iepirkuma priekšmets ir būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi ūdenssaimniecības attīstībai Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (6.pielikums). Iepirkuma nolikums pieejams elektroniski – mājaslapās: www.babitessiltums.lv un www.eis.gov.lv

Piedāvājumus iesniegt līdz 2020. gada 2. decembrim plkst. 10.00 www.eis.gov.lv


Shēma