Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BABĪTES SILTUMS”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003145751, juridiskā adrese: Jūrmalas iela 13E, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107, 2022.gada 1.augustā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7  “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa aprēķināšanas metodika” un pamatojumu jaunajam tarifam.

Sabiedrisko pakalpojumu veidsSpēkā esošais tarifs
(bez PVN) ar akcīzes nodokļa komponenti 1.91 EUR/MWh ar neparedzētām izmaksām (terminēts līdz 30.06.2023)
Tarifa projekts
(bez PVN) ar akcīzes nodokļa komponenti 1.91 EUR/MWh ar neparedzētām izmaksām (terminēts līdz 30.06.2023)
Tarifa palielinājums(%).Spēkā esošais tarifs
(bez PVN) ar akcīzes nodokļa komponenti 1.91 EUR/MWh bez neparedzētām izmaksām (terminēts no 01.07.2023)
Tarifa projekts
(bez PVN) ar akcīzes nodokļa komponenti 1.91 EUR/MWh bez neparedzētām izmaksām
(terminēts no 01.07.2023)
    Tarifa palielinājums (%).
Siltumenerģijas pakalpojumu gala tarifs ar akcīzes nodokļa komponenti (EUR/MWh)

73.53270.12267 %74.26270.85265 %
Siltumenerģijas ražošanas tarifs (EUR/MWh)57.28242.86324 %57.97243.55320 %
Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs (EUR/MWh)8.8519.86124 %8.8919.90124 %
Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs (EUR/MWh)5.495.490 %5.495.490%

Terminētais tarifs 270.12 EUR/MWh varētu stāties spēkā no 2022.gada 1.septembra. Jauna tarifa projekta iesniegšana ir saistīta ar  kurināmā (gāzes) cenas izmaiņām. Terminētais  tarifa projekta (ar neparedzētām izmaksām) ilgums ir līdz 2023.gada 30.jūnijam. Pēc iepriekšminētā termiņa beigām tarifu projektā paredzēts, ka stājas spēkā siltumenerģijas pakalpojumu tarifs 270.85 EUR/MWh

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA  “BABĪTES SILTUMS”, Jūrmalas iela 13E, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107, elektroniskā pasta adrese: info@babitessiltums.lvkā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv desmit dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.