Noslēgts līgums par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanu Spilves ciemā

2022. gada 7. jūnijā SIA “BABĪTES SILTUMS” noslēdza līgumu par būvprojekta izstrādi Spilves ciema ūdenssaimniecības tīklu attīstībai. Līguma izpildītājs – SIA “ASKELUM”. Projektēšanas līguma ietvaros Izpildītājs veiks ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, kā arī kanalizācijas sūkņu staciju projektēšanas darbus vēsturiskā Spilves ciema teritorijā, nodrošinot iedzīvotājiem iespēju izmantot centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus.

Ņemot vērā līguma izpildes intensīvo grafiku (darbu izpilde paredzēta 9 mēnešu laikā), aicinām Spilves ciema iedzīvotājus būt atsaucīgiem saziņā ar projektēšanas darbu izpildītājiem un SIA “BABĪTES SILTUMS”.

Saskaņā ar pašreizējo prognozi, būvdarbu izpildi paredzēts uzsākt 2023. gada 4.ceturksnī.