Aptaujas “Par centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves nepieciešamību Spilves un Mežāres ciemos” rezultāti

Noslēgusies Mārupes novada Babītes pagasta Spilves un Mežāres ciemu iedzīvotāju aptauja par centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves nepieciešamību, gatavību šos pakalpojumus izmantot. Aptaujas anketu varēja aizpildīt elektroniski SIA “BABĪTES SILTUMS” un Mārupes novada pašvaldības tīmekļvietnēs, papīra formātā SIA “BABĪTES SILTUMS” to nosūtīja katrai mājsaimniecībai pa pastu.

Aptaujā savu viedokli par ūdensapgādes un kanalizācijas jautājumiem izteikuši 234 respondenti, no tiem – 152 Spilves ciema un 82 Mežāres ciema iedzīvotāji.  Kopējais izdalīto anketu skaits pastkastēs – 250.

Ūdensapgāde – apkopojot aptaujas rezultātus, secināms, ka iedzīvotāji dzeramā ūdens ieguvei pārsvarā izmanto spices (62% Spilves ciemā, 61% Mežāres ciemā) un urbumus (17% Spilves ciemā, 23% Mežāres ciemā), tomēr ar esošo ūdens kvalitāti nav pilnībā apmierināti (71% Spilves ciemā,  68% Mežāres ciemā). Lielākā daļa respondentu norādījuši, ka labprāt centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem pieslēgtos (84% Spilves ciemā, 79% Mežāres ciemā), tomēr iespēju izmantotu tikai tad, ja to izbūvi daļēji vai pilnībā līdzfinansētu pašvaldība (68% Spilves ciemā, 64% Mežāres ciemā).

Vairāk nekā 20% katrā ciemā dzīvojošo būtu gatavi pieslēgšanos centralizētās ūdensapgādes tīkliem finansēt arī no pašu līdzekļiem. Aptuveni 10% no katra ciema iedzīvotājiem iespēju  neizmantotu vispār.

Kanalizācija – lielākā daļa respondentu labprāt pieslēgtos centralizētajiem kanalizācijas tīkliem (91% Spilves ciemā, 87% Mežāres ciemā), turklāt vairāk nekā 20% katrā ciemā dzīvojošo būtu gatavi pieslēgšanos finansēt arī no pašu līdzekļiem. Mazliet vairāk nekā 10% katra ciema iedzīvotāju norādījuši, ka iespēju pieslēgties centralizētās kanalizācijas tīkliem neizmantotu.

Atbilstoši aptaujas datiem konstatējama šāda decentralizēto kanalizācijas sistēmu (DKS) izmantošana:

Spilves ciemā: krājtvertnes – 42%, septiķi – 21%, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas – 37%;

Mežāres ciemā: krājtvertnes – 15%, septiķi – 15%, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas – 44%.

Ar plašākiem aptaujas rezultātiem var iepazīties šeit:

Vienlaikus informējam, ka SIA “BABĪTES SILTUMS” šā gada martā uzsāk būvprojekta izstrādes iepirkuma procedūru centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu ieviešanai Mārupes novada Babītes pagasta Spilves ciemā. Lai izvērtētu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības iespējas Mārupes novada Babītes pagasta Mežāres ciemā, tiks izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums.