Pārskatīta apsaimniekošanas maksa daudzdzīvokļu mājām Piņķos, Babītes pagastā, iedzīvotāji aicināti izmaiņas saskaņot vai sniegt priekšlikumus

SIA “BABĪTES SILTUMS” ir izstrādājis un apsaimniekojamo ēku biedrībām nosūtījis izskatīšanai apsaimniekošanas maksas izmaiņu aprēķinu. Aicinām iedzīvotājus un to pārstāvētās biedrības aprēķinus saskaņot vai iesniegt priekšlikumus.

Norādām, ka līdzšinējā katrai mājai noteiktā apsaimniekošanas maksa nav mainīta ilgu laika periodu, un šajā laika posmā būtiski ir mainījušies gan apsaimniekošanas maksas sastādīšanas principi, gan veicamo darbu apjoms un nepieciešamās darbu izpildes kvalitātes prasības.

Informējam, ka gadījumā, ja iedzīvotāji un to pārstāvošās biedrības ar SIA “BABĪTES SILTUMS” par apsaimniekošanas maksas izmaiņām nevienojas, tiem ir tiesības izvēlēties citu, sev piemērotāku nekustamo īpašumu apsaimniekotāju. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar SIA “BABĪTES SILTUMS” ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzini Edgaru Kvēpu, tālr. 23556206, e-pasts: edgars.kveps@babitessiltums.lv.