Paziņojums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu cenu aptaujas “Ūdenstorņa, zemes īpašumā “Lāses”, Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā demontāžas būvprojekta izstrāde” (Nr.1.11-BS/2021-03) ietvaros.

SIA „BABĪTES SILTUMS”, reģistrācijas Nr. 40003145751, Jūrmalas iela 13E, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107, e-pasts: info@babitessiltums.lv paziņo, ka 2021. gada 8. septembrī ir pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu cenu aptaujas “Ūdenstorņa, zemes īpašumā “Lāses”, Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā demontāžas būvprojekta izstrāde” (Nr.1.11-BS/2021-03) ietvaros.

Iepirkuma priekšmets ir demontāžas būvprojekta izstrāde saskaņā ar tehniskajām specifikācijām. No iesniegtajiem piedāvājumiem, kas atbilst cenu aptaujas noteiktajām prasībām un ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu, tika atzīts pretendents – SIA “Demontāžas projekti”, reģ. Nr. 40203140992, Bauskas iela 16c, Rīga, LV-1004. Piedāvājuma cena –  2000,00 EUR bez PVN.