Paziņojums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu cenu aptaujas ietvaros

Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu cenu aptaujas “Beberu ciema un Priežciema dzeramā ūdens apgādes sistēmu savienojuma būvprojekta izstrāde” (Nr.1.11-BS/2021-04) ietvaros.

SIA „BABĪTES SILTUMS”, reģistrācijas Nr. 40003145751, Jūrmalas iela 13E, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107, e-pasts: info@babitessiltums.lv paziņo, ka 2021. gada 8. septembrī ir pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu cenu aptaujas “Beberu ciema un Priežciema dzeramā ūdens apgādes sistēmu savienojuma būvprojekta izstrāde” (Nr.1.11-BS/2021-04) ietvaros.

Iepirkuma priekšmets ir būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība saskaņā ar tehniskajām specifikācijām. No iesniegtajiem piedāvājumiem, kas atbilst cenu aptaujas noteiktajām prasībām un ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu, tika atzīts pretendents – SIA “EKOLAT”, reģ. Nr. 41503009958, 1. Preču iela 30A, Daugavpils, LV-5401. Piedāvājuma cena –  4290,00 EUR bez PVN.