Paziņojums par tarifa projektu

SIA „BABĪTES SILTUMS”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003145751, Jūrmalas iela 13E, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV – 2107, 2020.gada 11.decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas gala pakalpojumu sniedzēja piedāvāto tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” .

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā sākot ar 2021.gada 1.maiju. Tarifaizmaiņas ir saistītas ar jaunas dabasgāzes katlumājas palaišanu 2020.gada februārī, kā rezultātā ir mainījušies energoresursu patēriņi un citas ražošanas un fiksētās izmaksas. Terminētajā tarifā uz pirmajiem diviem gadiem ir papildus iekļautas neparedzētās izmaksas, kas ir radušās saistībā ar dabasgāzes cenas izmaiņām.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzējā piedāvāto siltumenerģijas tarifa projektu lietotājs var SIA “BABĪTES SILTUMS”, Jūrmalas ielā 13E, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, darba dienās no plkst.  8.00 līdz 12.30 un no plkst. 13.30 līdz 17.00, iepriekš sazinoties ar SIA “BABĪTES SILTUMS” valdes locekli Ilmāru Stašulānu pa tālruni 67914496 vai info@babitessiltums.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “BABĪTES SILTUMS”, Jūrmalas ielā 13E, Piņķos, Babītes pagastā, elektroniskā pasta adrese: info@babitessiltums.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Cookie settings
Šī mājaslapa izmantoto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat.
Apstiprināt visas
Saglabāt izvēli
Pielāgot izvēli
Individual settings
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Save
Cancel
Nepieciešamās (1)
Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu.
Show cookies