Paziņojums par tarifa projektu

SIA „BABĪTES SILTUMS”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003145751, Jūrmalas iela 13E, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV – 2107, 2020.gada 11.decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas gala pakalpojumu sniedzēja piedāvāto tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” .

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā sākot ar 2021.gada 1.maiju. Tarifaizmaiņas ir saistītas ar jaunas dabasgāzes katlumājas palaišanu 2020.gada februārī, kā rezultātā ir mainījušies energoresursu patēriņi un citas ražošanas un fiksētās izmaksas. Terminētajā tarifā uz pirmajiem diviem gadiem ir papildus iekļautas neparedzētās izmaksas, kas ir radušās saistībā ar dabasgāzes cenas izmaiņām.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzējā piedāvāto siltumenerģijas tarifa projektu lietotājs var SIA “BABĪTES SILTUMS”, Jūrmalas ielā 13E, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, darba dienās no plkst.  8.00 līdz 12.30 un no plkst. 13.30 līdz 17.00, iepriekš sazinoties ar SIA “BABĪTES SILTUMS” valdes locekli Ilmāru Stašulānu pa tālruni 67914496 vai info@babitessiltums.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “BABĪTES SILTUMS”, Jūrmalas ielā 13E, Piņķos, Babītes pagastā, elektroniskā pasta adrese: info@babitessiltums.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.