Cienījamie sadarbības partneri!

2021. gada  janvārī un turpmāk katru mēnesi ūdensskaitītāju  un siltumenerģijas rādījumi, un patērētais ūdens, novadīto notekūdeņu un siltuma daudzums no mēneša 27.datuma līdz nākamā mēneša 3.datumam juridiskām personām jāpaziņo ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam  SIA “BABĪTES SILTUMS”, nosūtot e-pastu uz adresi – rekini@babitessiltums.lv.

Ja savlaicīgi netiks paziņoti skaitītāju rādījumi, tad rēķinā tiks ierakstīts 3 (trīs) mēnešu vidējais patēriņš.

Ja rādījumu nolasīšanu Jūs uzticēsiet SIA “BABĪTES SILTUMS” darbiniekam, tad maksa par viena skaitītāja rādījumu nolasīšanu būs 9.50 EUR/gab (deviņi euro 50 centi) ar PVN 21%.

Rēķinu par ūdenssaimniecības un siltumenerģijas piegādes pakalpojumu izmantošanu Jūs saņemsiet norādītajā e-pastā nākamā mēneša 6. līdz 10.datumā.

Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt uz tālruni – 23556215. SIA “BABĪTES SILTUMS”