Par personu apkalpošanu klātienē no 2020. gada 10. jūnija

Lai pasargātu klientus un darbiniekus, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BABĪTES SILTUMS” (turpmāk saukta SABIEDRĪBA) no 2020. gada 10. jūnija personu apkalpošanu klātienē veiks tikai pēc iepriekšēja pieraksta (kurš pieteikts, zvanot uz tālruni 67914496 vai rakstot uz e-pasta adresi info@babitessiltums.lv). Šādu kārtību paredzēts ievērot vismaz tik ilgi, kamēr būs spēkā Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums.

                Klienti tiek lūgti:

– ierasties precīzi norādītajā laikā un klientu apkalpošanas telpā ieiet tikai tad, kad tiks uzaicināti,

– klientu apkalpošanas telpā ievērot 2 (divu) metru distanci starp sevi un apkārtējiem,

– ievērot, ka apmeklējuma laikā obligāti ir jāizmanto savus mutes un deguna aizsegus (respiratoru, sejas masku, šalli, lakatu vai tml.)

– apmeklējuma laikā izmantot personiskos rakstāmpiederumus.

                Informējam Jūs, ka, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 8.3. punktu, SABIEDRĪBA saglabās ziņas par apmeklētāju vārdu, uzvārdu un kontakttālruni, lai būtu iespējams apzināt un brīdināt kontaktpersonas Covid-19 infekcijas gadījumā.

                Riska grupas personas (personas vecumā virs 65 gadiem, personas ar hroniskām slimībām) lūdzam no klātienes apmeklējuma atturēties.

                Apkalpošanai klātienē nedrīkst ierasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

                Visus klientus aicinām SABIEDRĪBAS pakalpojumus pieprasīt neklātienē:

1) nosūtot elektronisko dokumentu (iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un jāsatur laika zīmogs) uz e-pasta adresi info@babitessiltums.lv

2) nosūtot iesniegumus un citus dokumentus pa pastu adresātam: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BABĪTES SILTUMS” Jūrmalas iela 13E, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107

3) iesniegt pašrocīgi parakstītus iesniegumus un citus dokumentus, izmantojot pasta kastīti, kura izvietota pie ieejas vārtiem SABIEDRĪBAS teritorijā Jūrmalas ielā 13E, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā

                Vairāk informācijas par kārtību, kādā tiek sniegti SABIEDRĪBAS pakalpojumi, var iegūt, zvanot uz tālruni 67914496 vai rakstot uz e-pasta adresi info@babitessiltums.lv.

Cookie settings
Šī mājaslapa izmantoto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat.
Apstiprināt visas
Saglabāt izvēli
Pielāgot izvēli
Individual settings
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Save
Cancel
Nepieciešamās (1)
Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu.
Show cookies