Paziņojums par SIA “Babītes siltums” siltumenerģijas noteikto (piedāvāto) gala tarifu

SIA „Babītes siltums”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003145751, Jūrmalas iela 13d, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV – 2107, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai 2019.gada 29.novembrī iesniedza siltumenerģijas gala pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” .

 

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs EUR/MWh (bez PVN)

Noteiktais (piedāvātais) tarifs EUR/MWh (bez PVN)

Tarifa samazinājums (%)

Siltumenerģijas ražošanas tarifs

42,70

34,85

-18,4%

Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs

7,06

6,67

-5,5%

Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs

2,86

2,86

0,0%

Siltumenerģijas gala tarifs ar akcīzes nodokļa komponenti

54,80

46,56

-15,0%

 

Noteiktā (piedāvātā) tarifa spēkā stāšanas datums – 2020.gada 1.janvāris. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar dabasgāzes  kurināmā izmaksu samazinājumu.

 

 Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzējā noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu lietotājs var SIA “Babītes siltums”, Jūrmalas ielā 13d, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, darba dienās no plkst.  8.00 līdz 12.30 un no plkst. 13.20 līdz 17.00, iepriekš sazinoties ar SIA “Babītes siltums” valdes locekli Ilmāru Stašulānu pa tālruni 67914496 vai babites.siltums@dot.lv.

 

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzējā noteikto (piedāvāto) tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Babītes siltums”, Jūrmalas ielā 13d, Piņķi, Babītes pagastā, elektroniskā pasta adrese: babites.siltums@dot.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.  67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

Cookie settings
Šī mājaslapa izmantoto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat.
Apstiprināt visas
Saglabāt izvēli
Pielāgot izvēli
Individual settings
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Save
Cancel
Nepieciešamās (1)
Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu.
Show cookies