Paziņojums par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu projektu

SIA “Babītes siltums”, reģistrācijas numurs: 40003145751, juridiskā adrese: Jūrmalas iela 13d, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, 25.11.2019.  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 14.01.2016. lēmumu Nr.1/2. 

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs *
(EUR/m3 bez PVN)

Piedāvātais tarifs
(EUR/m3 bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%).

Ūdensapgāde Babītes novada Babītes pagasta Piņķu ciemā

0.57

0.69

+17%

Ūdensapgāde Babītes ciemā

0.455

+34%

Ūdensapgāde Babītes novada Salas pagasta Spuņciemā

0.73

-6%

Ūdensapgāde Beberu ciemā

0.94

-36%

Kanalizācija Babītes novada Babītes pagasta Piņķu un Babītes ciemos

0.74

0.86

+14%

Kanalizācija Beberu ciemā

0.99

-15%

Kanalizācija Salienas ciemā

0.83

+3%

Kanalizācija Babītes novada Salas pagasta Spuņciemā

0.75

+13%

Notekūdeņu pārsūknēšana Spilves ciemā

0.77

0.94

+18%

 

 Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 01.03.2020. 

Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar trīs apstākļiem:

1)  esošo ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu sadrumstalotību – katrai no apdzīvotām vietām ir bijis noteikts atsevišķs tarifs, šobrīd ir izstrādāti trīs tarifi: ūdensapgādes pakalpojums, kanalizācijas pakalpojums un notekūdeņu pārsūknēšanas pakalpojums Spilvē;

2)  pēdējās ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa izmaiņas ir veiktas 2009. gadā (izņemot Beberu, Salienas, Ābeļu un Lielpriedes ciemiem) un tas nenodrošina uzņēmuma sekmīgu darbību;

3) No 2011. līdz 2015. gadam tika īstenots vērienīgs Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēts ūdenssaimniecības infrastruktūras paplašināšanas un sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas projekts Babītes ciemā, Priežciemā un Piņķu ciemā, lai nodrošinātu centralizētās sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes pakalpojumu pieejamību mājsaimniecībām un veicinātu vides kvalitātes uzlabošanu. Projekta ietvaros tika izbūvēti 17km jauni ūdensapgādes tīkli, 13,5 jauni kanalizācijas tīkli, dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas Piņķos un Babītē, kā arī 12 kanalizācijas sūkņu staciju izbūve;

4)   Projekta ietvaros radītajai infrastruktūrai ir jāsedz ekspluatācijas izmaksas, kā arī būtiski ir pieaudzis sniegto pakalpojumu apjoms, gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas savākšanas un attīrīšanas ietvaros.

 

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var SIA “Babītes siltums” telpās, Jūrmalas ielā 13d, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107 no plkst. 8:00-12:30 un no 13:30-17:00, iepriekš sazinoties ar SIA “Babītes siltums” valdes locekli Ilmāru Stašulānu, tālr. 67914496, e-pasts: babites.siltums@dot.lv.

 

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Babītes siltums”, Jūrmalas ielā 13d, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, e-pasts: babites.siltums@dot.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Cookie settings
Šī mājaslapa izmantoto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat.
Apstiprināt visas
Saglabāt izvēli
Pielāgot izvēli
Individual settings
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Save
Cancel
Nepieciešamās (1)
Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu.
Show cookies