Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūras “Elektroenerģijas piegāde SIA “BABĪTES SILTUMS” vajadzībām” (Nr. 1.11-BS/ 2021-01) ietvaros

Piņķi, 13.05.2021.

SIA „BABĪTES SILTUMS”, reģistrācijas Nr. 40003145751, Jūrmalas iela 13E, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, tālr. 67914496, e-pasts info@babitessiltums.lv, paziņo, ka 2021. gada 13. maijā ir pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūras „Elektroenerģijas piegāde SIA “BABĪTES SILTUMS” vajadzībām” (Nr. 1.11-BS/ 2021-01) ietvaros.

Iepirkuma priekšmets ir elektroenerģijas piegāde saskaņā ar tehniskajām specifikācijām. No iesniegtajiem piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām un ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ar viszemāko fiksēto dabasgāzes cenu – eiro par vienu kWh (bez PVN), tika atzīts pretendents – SIA “Enefit”, reģistrācijasNr. 40003824046, adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013. Pretendenta piedāvātā cena par 1kWh – 0.06147 eiro bez PVN.

Cookie settings
Šī mājaslapa izmantoto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat.
Apstiprināt visas
Saglabāt izvēli
Pielāgot izvēli
Individual settings
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Save
Cancel
Nepieciešamās (1)
Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu.
Show cookies