Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu cenu aptaujas “Piekabes iegāde dūņu izvešanai” ietvaros

Piņķi,

13.10.2021.

SIA „BABĪTES SILTUMS”, reģistrācijas Nr. 40003145751, Jūrmalas iela 13E, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107, e-pasts: info@babitessiltums.lv paziņo, ka 2021.gada 11.oktobrī ir pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu cenu aptaujas “Piekabes  iegāde dūņu izvešanai” ietvaros.

Iepirkuma priekšmets ir: piekabes iegāde, ar piegādi, dūņu izvešanai SIA “BABĪTES SILTUMS” darbības nodrošināšanai.

No iesniegtajiem piedāvājumiem, kas atbilst cenu aptaujas noteiktajām prasībām tika atzīts pretendents – SIA “PAKAVS”, reģ. Nr. LV 48703001414. Piedāvājuma cenu 14320,00 EUR bez PVN.