Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu cenu aptaujas “Kanalizācijas tīklu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Jūrmalas ielā, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā” (Nr.1.11-4/2022) ietvaros

Piņķi,

05.05.2022.

Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu cenu aptaujas “Kanalizācijas tīklu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Jūrmalas ielā, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā” (Nr.1.11-4/2022) ietvaros

SIA „BABĪTES SILTUMS”, reģistrācijas Nr. 40003145751, Jūrmalas iela 13E, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107, e-pasts: info@babitessiltums.lv paziņo, ka 2022. gada 3. maijā ir pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu cenu aptaujas “Kanalizācijas tīklu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Jūrmalas ielā, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā” (Nr.1.11-4/2022) ietvaros.

Iepirkuma priekšmets ir: būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība saskaņā ar tehniskajām specifikācijām.

No iesniegtajiem piedāvājumiem, kas atbilst cenu aptaujas noteiktajām prasībām un ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu, tika atzīts pretendents – SIA “EKOLAT”, Reģ. nr.41503009958, 1.Preču iela 30A, Daugavpils, LV-5401. Piedāvājuma cenu 2350,00 EUR bez PVN.

Cookie settings
Šī mājaslapa izmantoto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat.
Apstiprināt visas
Saglabāt izvēli
Pielāgot izvēli
Individual settings
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Save
Cancel
Nepieciešamās (1)
Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu.
Show cookies