„Elektroenerģijas piegāde SIA “BABĪTES SILTUMS” vajadzībām”, Id.Nr.1.11-BS/2021-01

2021. gada 12. aprīlī SIA „BABĪTES SILTUMS” reģ. Nr.40003145751, Jūrmalas iela 13E, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Ilmārs Stašulāns, tālr:23556205,  e-pasts: info@babitessiltums.lv, izsludina iepirkumu

Elektroenerģijas piegāde SIA “BABĪTES SILTUMS” vajadzībām”,

Id.Nr.1.11-BS/2021-01

Iepirkuma priekšmets ir elektroenerģijas piegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2. pielikums). Iepirkuma nolikums pieejams elektroniski – mājaslapās: www.babitessiltums.lv un www.eis.gov.lv Piedāvājumus iesniegt līdz 2021. gada 6. maijam plkst. 10.00 www.eis.gov.lv