„Dabasgāzes piegāde SIA “BABĪTES SILTUMS” vajadzībām”, ID Nr. 1.11-BS/2021-02

2021. gada 1. jūnijā SIA „BABĪTES SILTUMS”, reģ. Nr. 40003145751, Jūrmalas iela 13E, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, pasūtītāja kontaktpersona – biroja administratore Ilze Ķiploka, tālr. 23556200, e-pasts: info@babitessiltums.lv, izsludina iepirkumu “Dabasgāzes piegāde SIA “BABĪTES SILTUMS” vajadzībām”, ID Nr. 1.11-BS/2021-02.

Iepirkuma priekšmets ir dabasgāzes piegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju (2. pielikums). Iepirkuma nolikums pieejams elektroniski mājaslapās: www.babitessiltums.lv un www.eis.gov.lv. Piedāvājumu iesniegšana līdz 2021. gada 5. jūlijam plkst. 10.00 www.eis.gov.lv.