Siltumapgāde

abiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs EUR/MWh (bez PVN)

Noteiktais (piedāvātais) tarifs EUR/MWh (bez PVN)

Tarifa samazinājums (%)

Siltumenerģijas ražošanas tarifs

42,70

34,85

-18,4%

Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs

7,06

6,67

-5,5%

Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs

2,86

2,86

0,0%

Siltumenerģijas gala tarifs ar akcīzes nodokļa komponenti

54,80

46,56

-15,0%