Jūs esiet šeit:Kontakti

Kontakti


 
SIA "Babītes siltums" 
Reģistrācijas Nr.40003145751
Jūrmalas iela 13d, Piņķi
Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107
Tālr.: 67914496
         67914582
E-pasts: babites.siltums@dot.lv
AS Swedbank
LV43HABA0551035570986
HABALV22
 
Darba laiks
Darba dienās:   8.00-12.30
                        13.30-17.00

 

Grāmatvede
Tālr./Fakss: 67914593
E-pasts: bs.gramatvede@dot.lv
Uzskaitvede-lietvede
Tālr.: 67914496
E-pasts: bs.uzskaitvede@dot.lv

 
Komunālo pakalpojumu dienesta vadītājs
Tālr.:67914009
Ekspluatācijas inženieris
Tālr.:67914582