Decentralizētā kanalizācija

Babītes novada pašvaldības asenizatoru reģistrs

Nr.p.k.

Nosaukums

Kontakttālrunis

1.

SIA “Lautus”, Reģ.Nr.40003554635

28655338

2.

SIA “AS un Dēli”, Reģ.Nr. 40003291342

29240018

3.

SIA “5900”, Reģ.Nr. 41503063348

29800804

4.

SIA “8008”, Reģ.Nr. 40203057964

28000008

5.

SIA “Jakubini”, Reģ.Nr. 40103235712

28661737