Par komercuzskaites mēraparātu uzstādīšanu dārza laistīšanai

Informējam, ka SIA “BABĪTES SILTUMS” ir Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju reģistrā  reģistrēta sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja, kuras darbību regulē Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumi Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.174) un Mārupes novada domes 2023. gada 29. marta saistošie noteikumi Nr. 11/2023 “Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi).

Saskaņā ar likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 16. panta pirmo daļu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums nodrošināt tā apkalpojamā teritorijā esošiem lietotājiem sabiedriskos pakalpojumus noteiktā kvalitātē un kvantitātē par noteiktajiem tarifiem.

Saskaņā ar Likuma 1.panta 9.punktu sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi ir pakalpojumi ūdens ieguvē, uzkrāšanā un sagatavošanā lietošanai līdz padevei centralizētajā ūdensvada tīklā, pakalpojumi ūdens piegādē no padeves vietas centralizētajā ūdensvada tīklā līdz piederības robežai, kā arī notekūdeņu savākšanā centralizētajās kanalizācijas sistēmās no piederības robežas un novadīšanā līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanā un novadīšanā vidē, tai skaitā virszemes ūdensobjektos, izņemot notekūdeņu savākšanu lietus kanalizācijas sistēmās.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.174 38.punktu piegādātā ūdens daudzumu, ko patērē pakalpojuma lietotājs nekustamajā īpašumā, nosaka pēc tāda komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, kuru noplombējis pakalpojuma sniedzējs. Savukārt MK noteikumu Nr.174 44.punkts noteic, ka, pakalpojuma sniedzējs pakalpojuma lietotāja novadīto notekūdeņu daudzumu nosaka šo noteikumu 38., 39. vai 41. punktā noteiktajā kārtībā, ņemot vērā, ka pakalpojuma lietotāja novadīto notekūdeņu daudzums ir vienāds ar piegādātā ūdens daudzumu.

Dzeramā ūdens piegāde tehniskajām vajadzībām (t.sk. dārzu laistīšanai) un tā nodalīta uzskaite nav paredzēta nedz spēkā esošajos ārējos normatīvajos aktos, nedz attiecībā uz SIA “BABĪTES SILTUMS” pieņemtajos Mārupes novada pašvaldības domes lēmumos, nedz arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izsniegtajā licencē.

Ja ūdenssaimniecības pakalpojuma lietotājam ir nepieciešams ūdens tehniskajām vajadzībām, kuru nav paredzēts novadīt centralizētajā sadzīves kanalizācijā, šādu ūdeni nodrošina pats ūdenssaimniecības pakalpojuma lietotājs, ierīkojot tieši šīm vajadzībām paredzēto lokālo ūdens ņemšanas vietu.

Tādējādi SIA “BABĪTES SILTUMS” nav tiesiska pamata risināt ar laistīšanas sistēmas ieviešanu saistītos jautājumus.

Cookie settings
SIA "BABĪTES SILTUMS" tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), lai nodrošinātu tās darbību un palīdzētu uzlabot vietnes lietošanas pieredzi un kvalitāti. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.
Apstiprināt visas
Saglabāt izvēli
Vairāk informācijas
Individual settings
SIA "BABĪTES SILTUMS" tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), lai nodrošinātu tās darbību un palīdzētu uzlabot vietnes lietošanas pieredzi un kvalitāti. Mēs apņemamies nodrošināt mūsu tīmekļa vietnes un tās apmeklētāju personiskās informācijas drošību un tiesību aizsardzību, kas tiek apstrādāta apmeklējot mūsu tīmekļa vietni un iepazīstoties ar tās saturu. Sīkdatne („cookies”) ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta un saglabāta Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni, kas atpazīst attiecīgo sīkdatni un ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās apmeklējuma reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Papildu informāciju par sīkdatnēm varat iegūt tīmekļa vietnē https://www.aboutcookies.org/. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai jūs personiski identificētu. Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, mēs uzkrājam un izmantojam tehniskās (nepieciešamās) sīkdatnes, kas ir nepieciešamas šīs tīmekļa vietnes funkcionalitātes nodrošināšanai. Ja vēlaties, Jūs varat arī sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Informāciju kā to izdarīt varat izlasīt tīmekļa vietnē https://www.aboutcookies.org/. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.
Save
Cancel
Nepieciešamās (1)
Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes ar šādiem glabāšanas termiņiem: Nepieciešamās (tehniskās) sīkdatnes: Sīkdatne: Cookielay; Domēns: https://babitessiltums.lv/; Sīkdatnes tips *: Pirmās puses sīkdatne; Nolūks (apraksts): Sīkdatnes politikas akceptēšana; Glabāšanas ilgums: 1 gads. * - Pirmās puses sīkdatnes tiek uzglabātas uz mūsu tīmekļa vietnes infrastruktūras. Tās iespējams atpazīt pēc mūsu tīmekļa vietnes domēna nosaukuma. Pārzinis pirmo pušu sīkdatņu apstrādei ir SIA \\\"BABĪTES SILTUMS\\\". Adrese: Jūrmalas iela 13E, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, reģistrācijas Nr. 40003145751, Tālrunis: 67914496, 23556200, E-pasts: info@babitessiltums.lv Ja jums ir kādi jautājumi, ierosinājumi vai sūdzības saistībā ar to, kā mēs apstrādājam Jūsu sīkdatnes, lūdzam sazināties ar mums. Jūs ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai un / vai mūsu norīkotajam datu aizsardzības speciālistam Raivim Grūbem (e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv). Mums ir tiesības jebkurā brīdī izmainīt šo Sīkdatnes politiku. Visas izmaiņas Sīkdatnes politikā tiks publicētas mūsu tīmekļa vietnē.
Show cookies