Paziņojums par noteikto tarifu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BABĪTES SILTUMS”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003145751, juridiskā adrese: Jūrmalas iela 13E, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas apgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7  “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa aprēķināšanas metodika” un pamatojumu noteiktajam tarifam.

Sabiedrisko pakalpojumu veidsSpēkā esošais tarifs
(bez PVN) ar neparedzētām izmaksām (terminēts līdz 30.06.2023)
Noteiktais tarifs
(bez PVN) ar neparedzētām izmaksām (terminēts līdz 30.06.2023)
Noteiktā tarifa palielinājums/ samazinājums (%)Spēkā esošais tarifs
(bez PVN) bez neparedzētām izmaksām (terminēts no 01.07.2023)
Noteiktais tarifs
(bez PVN) bez neparedzētām izmaksām
(terminēts no 01.07.2023)
  Noteiktā tarifa palielinājums/ samazinājums (%)
Siltumenerģijas pakalpojumu gala tarifs ar akcīzes nodokļa komponenti 1,91 (EUR/MWh)

270.12191.91-29.0 %270.85192.65-28.9 %
Siltumenerģijas ražošanas tarifs (EUR/MWh)242.86169.03-30.4 %243.55169.73-30.3 %
Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs (EUR/MWh)19.8615.48-22.1 %19.9015.52-22.0 %
Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs (EUR/MWh)5.495.490 %5.495.490%

Noteiktais tarifs  stāsies spēkā  2023.gada 1.februārī (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu). 

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija  nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2021.gada 20.maija lēmumu Nr.32 ,,Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BABĪTES SILTUMS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” apstiprinātos tarifus un nepiemēro SIA “Babītes siltums” noteiktos tarifus, kas publicēti 2022.gada 2.augustā oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 02.08.2022., Nr.147.

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar  kurināmā (gāzes) cenas izmaiņām un AS “GASO” sadales tarifu izmaiņām no 2023.gada 1.janvāra.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas apgādes tarifu lietotājs var  SIA  “BABĪTES SILTUMS” birojā  Jūrmalas iela 13E, Piņķi, Babītes pagasts,  Mārupes novads, LV-2107, katru darba dienu no plkst. 10⁰⁰-11⁰⁰ iepriekš sazinoties ar biroja administratori , tālrunis 23556200, e-pasta adrese  info@babitessiltums.lv .

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA  “BABĪTES SILTUMS”, Jūrmalas iela 13E, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107, elektroniskā pasta adrese: info@babitessiltums.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Cookie settings
Šī mājaslapa izmantoto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat.
Apstiprināt visas
Saglabāt izvēli
Pielāgot izvēli
Individual settings
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Save
Cancel
Nepieciešamās (1)
Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu.
Show cookies