VALSTS ATBALSTU CENTRALIZĒTAJAI SILTUMAPGĀDEI IEDZĪVOTĀJI SAŅEMS KĀ MAKSĀJUMA SAMAZINĀJUMU RĒĶINOS

Informējam, ka valsts atbalsts par centralizētās siltumapgādes pakalpojumiem mājsaimniecībām tiks piemērots automātiski kā maksājuma samazinājums rēķinos un tā saņemšanai nav jāpiesakās. 

Atbalsts centrālajai siltumapgādei mājsaimniecībām tiks nodrošināts no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim, piemērojot maskas samazinājumu:

  • 50% apmērā no starpības starp apstiprināto siltumenerģijas tarifu 2022./2023. gada apkures sezonā, ja tas nepārsniedz 150,00 EUR/MWh, un noteikto tarifa cenu 68,00EUR/MWh.
  • 90% apmērā no starpības starp apstiprināto siltumenerģijas tarifu  un 150,00 EUR/MWh, ja siltumenerģijas tarifs pārsniedz  150, 00 EUR/MWh.

Ja centrālās siltumapgādes pakalpojuma sniedzēja tarifs nav apstiprināts regulatorā vai pašvaldībā, atbalstu piemēro līdz tarifa robežai – 350 EUR/MWh.

Piedāvājam ielūkoties Mārupes novada centrālās siltumapgādes pakalpojumu sniedzēju aprēķinos, ņemot vērā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK) apstiprinātos tarifus un valsts noteikto atbalstu.

SIA BABĪTES SILTUMS

SPRK apstiprinātais siltumenerģijas tarifs –  270,12 EUR/MWh

Pēc valsts noteiktajiem atbalsta pasākumiem aprēķins būtu šāds:

  • 270,12 -150,00=120,12 EUR x 90% = 108,10 EUR, kompensācija virs 150 EUR/MWh
  • 150,00-68,00 = 82,00 EUR x 50% = 41,00 EUR/MWh , kompensācija no 68-150 EUR/MWh
  • 108,10 EUR + 41,00 EUR = 149,10 EUR / MWh, pilnā kompensācija no valsts atbalsta

TARIFA APRĒĶINS AR VALSTS ATBALSTU: 270,12 EUR – 149,10 EUR = 121,02 EUR/MWh

SIA “Babītes siltums”  šobrīd spēkā esošie tarifi ir balstīti uz kurināmā resursa (gāzes) iepirkuma cenām, kur piedāvātā cena ir spēkā līdz 2022.gada 31.decembrim. Uzņēmums oktobrī veiks jaunu iepirkumu, kā arī ir izvērtējis iespēju iegādāties alternatīvas dabas gāzei, lai samazinātu pakalpojuma cenu. 

Centrālās siltumapgādes pakalpojumu sniedzējiem atbalsta apmērs, kas piemērots mājsaimniecībām, tiks administrēts caur Būvniecības valsts kontroles biroju.