PAZIŅOJUMS PAR ATBALSTU ŪDENSSAIMNIECĪBAS PIESLĒGUMA IZBŪVEI

3.oktobrī tiks uzsākta pieteikumu pieņemšana līdzfinansējuma piešķiršanai dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, kas dod iespēju privāto dzīvojamo māju iedzīvotājiem atteikties no dabai nedraudzīgiem lokāliem risinājumiem. Pieteikumi tiks pieņemti par pieslēgumiem, kas izbūvēti no šā gada 1. jūlija.

Šogad Mārupes novada pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēts 30 300 eiro liels finansējums, vienam pieslēgumam paredzot atbalstu līdz 3 000 eiro apmērā.

Vairāk informācijas te.