Cienījamie dzīvokļu īpašnieki un iedzīvotāji!

SIA “BABĪTES SILTUMS” atgādina, ka saskaņā ar 2008.gada 9.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 14. punktu  – ūdens patēriņu uzskaita, izmantojot skaitītājus.

SIA “BABĪTES SILTUMS” informē dzīvokļu īpašniekus un iedzīvotājus, ka ūdens patēriņa starpību (korekcija) vai tās daļu sadala starp tiem dzīvokļu īpašniekiem, kam

  • nav iesniegta informācija par ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu noteiktajā termiņā vismaz trīs mēnešus pēc kārtas; 
  • kuri nav uzstādījuši ūdens patēriņa skaitītājus, vai nav iesnieguši ūdens patēriņa skaitītāja rādījumus noteiktajā termiņā.

SIA “BABĪTES SILTUMS” atkārtoti lūdz tos dzīvokļu īpašniekus un iedzīvotājus, kuri vēl nav uzstādījuši ūdens patēriņa skaitītājus, tos steidzami uzstādīt un par skaitītāju uzstādīšanu informēt namu apsaimniekotāju.

Informējam ka, sākot ar 01.02.2022, tiks piemērota ūdens patēriņa korekcija dzīvokļu īpašniekiem.