AICINĀM SPILVES UN MEŽĀRES IEDZĪVOTĀJUS LĪDZ 17.NOVEMBRIM PIEDALĪTIES APTAUJĀ!

SIA “BABĪTES SILTUMS” no šī gada 3.  – 17. novembrim veic Mārupes novada Babītes pagasta Spilves un Mežāres ciemu iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu viedokli par centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves nepieciešamību un gatavību izmantot šos pakalpojumus.

Aicinām iedzīvotājus paust viedokli, aizpildot aptaujas anketu šeit: 

Spilves ciema iedzīvotājiem

Mežāres ciema iedzīvotājiem

Anketu varēs aizpildīt arī papīra formātā (tā tiks nogādāta iedzīvotāju pastkastītēs), atbildi sūtot SIA “BABĪTES SILTUMS” uz e-pastu info@babitessiltums.lv, pa pastu, adrese: Jūrmalas iela 13E, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107, vai ievietojot pastkastītē pie veikala “LaTS” Gravu ielā 2, Spilvē.

Neskaidrību vai jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar SIA “BABĪTES SILTUMS”: tālr.: 67914496, 23556200; e-pasts info@babitessiltums.lv

SIA “BABĪTES SILTUMS”