No 1. oktobra Piņķos būs jauni siltumenerģijas tarifi

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprinājusi SIA “BABĪTES SILTUMS” jaunus siltumenerģijas tarifus. No 2021. gada 1. oktobra siltumenerģijas tarifs Piņķos būs 73,53 EUR/MWh (bez PVN) līdzšinējo 47,53 EUR/MWh (bez PVN) vietā.

Siltumenerģijas tarifa pieaugums ir saistīts ar dabasgāzes cenas palielinājumu. Dabasgāzes tirgū jau kopš šī gada sākuma ir vērojams straujš cenas kāpums. Šobrīd dabasgāzes cenas sasniegušas vēsturiski augstāko cenu līmeni kopš dabasgāzes tirgus atvēršanas 2017. gadā. Minētais dabasgāzes cenas kāpums novērojams visās Eiropas valstu biržās. Šī iemesla dēļ kurināmā izmaksas SIA “BABĪTES SILTUMS” pieaugušas 3,6 reizes  – no 8,83 līdz 31,39 EUR bez PVN par 1MWh.

Jaunais siltumenerģijas tarifs 73,53 EUR/MWh (bez PVN) būs spēkā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. jūnijam. Savukārt no 2023. gada 1. jūlija tas būs 74,26 EUR/MWh (bez PVN), pie nosacījuma, ja tarifa vērtības līdz šim laikam netiks atkārtoti pārskatītas. SIA “BABĪTES SILTUMS” ir piešķirta atļauja noteikt siltumenerģijas tarifus, ja mainās kurināmā (dabasgāzes) cena. Tas nozīmē, ka, ja kurināmā cena nākotnē būs zemāka par to, kas iekļauta piemērotajā tarifā, SIA “BABĪTES SILTUMS” būs jānosaka zemāks tarifs.

Apstiprināto siltumenerģijas tarifu – 73,53 EUR/MWh (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 1,91 EUR/MWh)  – veido šādas pozīcijas:

1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 57,28 EUR/MWh;

1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 8,85 EUR/MWh;

1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 5,49 EUR/MWh.

Informācija par apstiprināto tarifu tiks publicēta Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī nosūtīta klientiem kopā ar kārtējo rēķinu.

Aicinām iepazīties ar pilnu lēmuma saturu šeit: