Apstiprināts jaunais siltumenerģijas tarifs

Informējam, ka 2021. gada 20. maijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ar padomes lēmumu Nr. 32 ir apstiprinājusi SIA “BABĪTES SILTUMS” izstrādāto siltumenerģijas tarifu, kas stāsies spēkā ar šī gada 1. jūliju.

Jaunais siltumenerģijas tarifs – 47,53 eiro par megavatstundu (bez PVN) – būs spēkā līdz 2023. gada 30. jūnijam, savukārt no 2023. gada 1. jūlija tas būs 48,27 eiro par megavatstundu (bez PVN), ja vien tarifa vērtības līdz šim laikam netiks pārskatītas atkārtoti.

Apstiprināto siltumenerģijas tarifu – 47,53 eiro par megavatstundu (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 1,91 eiro par megavatstundu) – veido šādas pozīcijas:

  1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 32,73 eiro par megavatstundu;
  2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 7,40 eiro par megavatstundu;
  3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 5,49 eiro par megavatstundu.

Tarifa pieaugums ir saistīts ar jaunās dabasgāzes katlumājas izveidi Piņķos, Jūrmalas ielā 13E, kas savu darbību uzsāka 2020. gada februārī. Līdz šim siltumenerģija tika ražota dabasgāzes katlumājā Jūrmalas ielā 13D, kas bija tehniski un morāli novecojusi, kā arī ar aktuālajam siltumenerģijas patēriņam neatbilstoši lielu siltuma jaudu. Jaunās katlumājas izveides rezultātā būtiski pieaugušas pamatlīdzekļu izmaksas (+183.8%), palielinājušies dabas resursu nodokļa izdevumi, kā arī būtiski samazinājies (ņemot vērā veiktos daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabojumus) lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms.

Informācija par apstiprināto tarifu tiks publicēta Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī nosūtīta klientiem kopā ar kārtējo rēķinu.

Aicinām iepazīties ar pilnu lēmuma saturu šeit: