Informācija dzīvokļu īpašniekiem

Cienījamie dzīvokļu īpašnieki!

Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumā un citos normatīvajos aktos noteikto dzīvokļa īpašnieks atbilstoši viņa dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas apmēram sedz uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pamata noteiktos izdevumus obligāti veicamo dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību veikšanai.

Sabiedrība “BABĪTES SILTUMS” atbilstoši Valsts zemes dienesta un zemesgrāmatas datiem ir veikusi rēķinos norādāmās dzīvokļu īpašumos ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas precizēšanu un turpmāk, no 2021. gada 01. janvāra, izrakstot rēķinus par sniegtajiem pakalpojumiem, izmantos precizētos datus.

Apsaimniekošanas maksa atbilstoši dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumiem paliks nemainīga.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar SIA “BABĪTES SILTUMS”, zvanot uz tālruņa numuru 23556200.