Paziņojums par SIA “BABĪTES SILTUMS” siltumenerģijas noteikto (piedāvāto) gala tarifu

SIA “BABĪTES SILTUMS”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003145751, Jūrmalas iela 13E, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV – 2107, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai 2020. gada 30. jūlijā iesniedza siltumenerģijas gala pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Sabiedrisko pakalpojumu veidsSpēkā esošais tarifs EUR/MWh (bez PVN)Noteiktais (piedāvātais) tarifs EUR/MWh (bez PVN)Tarifa samazinājums (%)
Siltumenerģijas ražošanas tarifs34,8528,16-19,20%
Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 6,676,35-4,80%
Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 2,862,860,00%
Akcīzes nodokļa komponente2,182,180,00%
Siltumenerģijas gala tarifs ar akcīzes nodokļa komponenti46,5639,55-15,06%

Noteiktā (piedāvātā) tarifa spēkā stāšanas datums – 2020. gada 1. septembris. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar dabasgāzes kurināmā izmaksu samazinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzējā noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu lietotājs var SIA “BABĪTES SILTUMS”, Jūrmalas ielā 13E, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.30 un no plkst. 13.30 līdz 17.00, iepriekš sazinoties ar SIA “BABĪTES SILTUMS” valdes locekli Ilmāru Stašulānu pa tālruni 67914496 vai info@babitessiltums.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzējā noteikto (piedāvāto) tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “BABĪTES SILTUMS”, Jūrmalas ielā 13E, Piņķos, Babītes pagastā, elektroniskā pasta adrese: info@babitessiltums.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.