Aicinām iedzīvotājus reģistrēt nekustamajos īpašumos esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas!

SIA “BABĪTE SILTUMS” veido decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru, kā to paredz Babītes novada pašvaldības 2019. gada 29. maija saistošie noteikumi Nr. 47 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību”, kas izstrādāti pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojuma likumu un Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumiem Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”.

Šāds reģistrs ļaus pārraudzīt, kā īpašumos tiek ievērotas notekūdeņu apsaimniekošanas prasības, tādējādi rūpējoties par vides tīrību un iedzīvotāju veselību.

Reģistrācija decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā līdz 2021. gada 31. decembrim jāveic visiem īpašniekiem, kuru īpašums nav pieslēgts centrālajam kanalizācijas tīklam, bet tajā tiek izmantota kāda no decentralizētās kanalizācijas sistēmām:

  • notekūdeņu krājtvertes, kur notekūdeņi un nosēdumi tiek uzkrāti un regulāri izvesti ārpus apsaimniekotā īpašuma;
  • septiķi – tvertnes ar divām vai trim savstarpēji savienotām kamerām un ar speciāli ierīkotu tām sekojošu infiltrācijas sistēmu;
  • rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu līdz 5 m3 diennaktī.

Nekustamā īpašuma īpašniekam jāizvērtē, vai decentralizētās kanalizācijas sistēmas darbība atbilst vides aizsardzības prasībām. Ekspluatācijai nederīgas iekārtas būs jāsakārto ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim.

Aicinām iepazīties ar ieteikumiem notekūdeņu krājtvertņu un lokālo attīrīšanas iekārtu būvniecībai un ekspluatācijai šeit: http://www.varam.gov.lv/files/text/ZINOJUMS_ieteikumi.pdf.

Lai reģistrētu īpašumā esošu decentralizētās kanalizācijas sistēmu, aizpildīts reģistrācijas iesniegums kopā ar rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tehniskās dokumentācijas kopiju vai atbilstoša komersanta* apliecinājumu par decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko stāvokli, objekta Zemesgrāmatas apliecību, tās norakstu vai citu īpašumtiesību apliecinošu dokumentu jāiesniedz SIA “BABĪTES SILTUMS” klātienē Jūrmalas ielā 13E, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā (ārkārtējās situācijas valstī laikā aicinām dokumentus ievietot pastkastītē, kas izvietota pie SIA “BABĪTES SILTUMS” administrācijas ēkas), jānosūta elektroniski uz e-pastu info@babitessiltums.lv vai pa pastu.

Reģistrācijas iesniegums lejuplādējams šeit vai pēc ārkārtējās situācijas beigām saņemams SIA “BABĪTES SILTUMS” administrācijas telpās.

Informējam, ka pēc iesnieguma saņemšanas SIA “BABĪTES SILTUMS” darbiniekiem būs tiesības apsekot nekustamo īpašumu, lai novērtētu tajā atrodošos decentralizēto kanalizācijas sistēmu, tās tehnisko stāvokli un atbilstību sniegtajām ziņām.

Neiekļaušanās vienotajā decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaitē tiks kvalificēta kā administratīvais pārkāpums, par kuru Babītes novada pašvaldības institūcijām ir tiesības sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu un lemt par soda piemērošanu.

*Atbilstošs komersants – komersants, kas ir specializējies decentralizēto kanalizācijas sistēmu projektēšanā, būvniecībā, tirdzniecībā vai apkopē.

Notekūdeņus un nosēdumus no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām pašvaldības administratīvajā teritorijā varēs savākt un izvest tikai tie asenizatori, kas šī pakalpojuma sniegšanai būs reģistrējušies Babītes novada pašvaldības asenizatoru reģistrā (www.babite.lv/ iedzīvotājiem/asenizatoru-registrs), atbilst tās saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām, ir noslēguši līgumu ar speciāli izveidotas notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku, valdītāju vai turētāju.

SIA “BABĪTES SILTUMS”

Adrese: Jūrmalas iela 13E, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads

Tālr.: 67914496, 23556200

E-pasts: info@babitessiltums.lv

www.babitessiltums.lv

Cookie settings
SIA "BABĪTES SILTUMS" tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), lai nodrošinātu tās darbību un palīdzētu uzlabot vietnes lietošanas pieredzi un kvalitāti. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.
Apstiprināt visas
Saglabāt izvēli
Vairāk informācijas
Individual settings
SIA "BABĪTES SILTUMS" tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), lai nodrošinātu tās darbību un palīdzētu uzlabot vietnes lietošanas pieredzi un kvalitāti. Mēs apņemamies nodrošināt mūsu tīmekļa vietnes un tās apmeklētāju personiskās informācijas drošību un tiesību aizsardzību, kas tiek apstrādāta apmeklējot mūsu tīmekļa vietni un iepazīstoties ar tās saturu. Sīkdatne („cookies”) ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta un saglabāta Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni, kas atpazīst attiecīgo sīkdatni un ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās apmeklējuma reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Papildu informāciju par sīkdatnēm varat iegūt tīmekļa vietnē https://www.aboutcookies.org/. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai jūs personiski identificētu. Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, mēs uzkrājam un izmantojam tehniskās (nepieciešamās) sīkdatnes, kas ir nepieciešamas šīs tīmekļa vietnes funkcionalitātes nodrošināšanai. Ja vēlaties, Jūs varat arī sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Informāciju kā to izdarīt varat izlasīt tīmekļa vietnē https://www.aboutcookies.org/. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.
Save
Cancel
Nepieciešamās (1)
Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes ar šādiem glabāšanas termiņiem: Nepieciešamās (tehniskās) sīkdatnes: Sīkdatne: Cookielay; Domēns: https://babitessiltums.lv/; Sīkdatnes tips *: Pirmās puses sīkdatne; Nolūks (apraksts): Sīkdatnes politikas akceptēšana; Glabāšanas ilgums: 1 gads. * - Pirmās puses sīkdatnes tiek uzglabātas uz mūsu tīmekļa vietnes infrastruktūras. Tās iespējams atpazīt pēc mūsu tīmekļa vietnes domēna nosaukuma. Pārzinis pirmo pušu sīkdatņu apstrādei ir SIA \\\"BABĪTES SILTUMS\\\". Adrese: Jūrmalas iela 13E, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, reģistrācijas Nr. 40003145751, Tālrunis: 67914496, 23556200, E-pasts: info@babitessiltums.lv Ja jums ir kādi jautājumi, ierosinājumi vai sūdzības saistībā ar to, kā mēs apstrādājam Jūsu sīkdatnes, lūdzam sazināties ar mums. Jūs ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai un / vai mūsu norīkotajam datu aizsardzības speciālistam Raivim Grūbem (e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv). Mums ir tiesības jebkurā brīdī izmainīt šo Sīkdatnes politiku. Visas izmaiņas Sīkdatnes politikā tiks publicētas mūsu tīmekļa vietnē.
Show cookies