Par patērēto ūdens apjomu un tā maksu

Cienījamie klienti!

Ņemot vērā, ka SIA “BABĪTES SILTUMS” Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā ir iesniedzis ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, un līdz 2020.gada martam plānota ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu maiņa, tādēļ, lai izvairītos no domstarpībām par patērēto ūdens apjomu un tā maksu, atgādinām, ka līdz 31.12.2019. nepieciešams veikt apmaksu par līdz šim saņemtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, kā arī regulāri (līdz katra mēneša pēdējam datumam) veikt ūdensapgādes patēriņa skaitītāju rādījumu iesniegšanu SIA “BABĪTES SILTUMS”.

 

Veiksmīgu turpmāko sadarbību un laimīgu Jauno gadu vēlot!