Par noteiktajiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 18.12.2019. pieņēma lēmumu Nr.199 (prot.Nr.48, 3.p.) “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BABĪTES SILTUMS” noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem”.

Regulators, izvērtējot SIA “BABĪTES SILTUMS” iesniegtos noteiktos (piedāvātos)  siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus un to pamatojumu, secina, ka SIA “BABĪTES SILTUMS” noteiktie (piedāvātie) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi atbilst Metodikai un ir pamatoti. Līdz ar to SIA “BABĪTES SILTUMS” noteiktie (piedāvātie) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi:

1) siltumenerģijas ražošanas tarifs – 34,85 EUR/MWh;

2) siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs – 6,67 EUR/MWh;

3) siltumenerģijas tirdzniecības tarifs – 2,86 EUR/MWh;

4) siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akc;izes nodokļa komponenti) – 46,56EUR/MWh

var stāties spēkā komersanta noteiktajā laikā – 2020.gada 1.janvārī.