Jūs esiet šeit:Turpinās projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” 2. kārtas īstenošana

Turpinās projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” 2. kārtas īstenošana


Autors valdis- 14 Jūlijs 2014

14/07/2014

 

 

Informējam, ka turpinās projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē, 2. kārta” īstenošana. Lai gan būvdarbu līguma izpildes termiņš ir 15.10.2014., būvuzņēmējs - SIA “ŪKS tīkli” šobrīd apsteidz plānoto darbu laika grafiku, un  plānotos darbus plānots pabeigt pirms Līguma izpildes termiņa.
 
Būvdarbu līguma ietvaros, šā gada jūlijā plānots pabeigt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju Babītes dienvidaustrumu daļā, kā arī turpinās esošā kanalizācijas spiedvada „Babītes ciems - Priežciems - Piņķu ciems” rekonstrukcijas darbi.
 
SIA “Babītes siltums” pateicas iedzīvotājiem par sapratni būvdarbu izpilde laikā.
 
Norādām, ka informāciju par ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgšanās iespējām, kā arī citiem ar ūdenssaimniecības jautājumiem ir iespējams saņemt pa tālruni -  67914496.
 
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 8 280 913.62, no tā attiecināmās izmaksas EUR 5 321 684.82 (t.sk. ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums EUR 5 021 999.00, Babītes novada pašvaldības līdzekļi EUR 243 577.00, SIA "Babītes siltums" līdzekļi EUR 65 108.82).Finansējums neattiecināmajām izmaksām - Babītes novada pašvaldības līdzekļi EUR 1 179 294.81, SIA "Babītes siltums" līdzekļi EUR 1 779 933.99 (t.sk. finansējums pievienotās vērtības nodoklim EUR 1 464 702.19).
 

PROJEKTU "ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA BABĪTĒ" LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA "BABĪTES SILTUMS"
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Kontaktpersonas:
SIA „Babītes siltums” valdes loceklis – Valdis Kalniņš, tālr. 67914496
Iezīmes