Jūs esiet šeit:Uzsākta projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” 2. kārtas īstenošana

Uzsākta projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” 2. kārtas īstenošana


Autors valdis- 15 Maijs 2014

14/05/2014

 

Ievērojot situāciju, ka ES Kohēzijas Fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” īstenošanas laikā radās finansējuma ietaupījums tika pieņemts lēmums par sekojošām papildus aktivitātēm Projekta ietvaros:
1)    Daļēju esošā kanalizācijas spiedvada „Babītes ciems - Priežciems - Piņķu ciems” rekonstrukciju;
2)    Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju Babītes dienvidaustrumu daļā.
 
 
Lai veiktu paredzētās papildus aktivitātes š,g. 10. aprīlī, ar SIA „ŪKS tīkli” tika noslēgts līgums par būvdarbu izpildi, š.g. 17. Aprīlī ar SIA „Eirokonsultantu nams” tika noslēgts līgums par būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšanu, kā arī š.g. 15. Aprīlī noslegts līgums ar SIA „Baltline Globe” par autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšanau. Atbilstoši SIA „Babītes siltums” izstrādātajam Projekta ieviešanas grafikam – būvdarbu īstenošana paredzēta līdz 15.10.2014.
 
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 8 280 913.62, no tā attiecināmās izmaksas EUR 5 321 684.82 (t.sk. ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums EUR 5 021 999.00, Babītes novada pašvaldības līdzekļi EUR 243 577.00, SIA "Babītes siltums" līdzekļi EUR 65 108.82). Finansējums neattiecināmajām izmaksām - Babītes novada pašvaldības līdzekļi EUR 1 179 294.81, SIA "Babītes siltums" līdzekļi EUR 1 779 933.99 (t.sk. finansējums pievienotās vērtības nodoklim EUR 1 464 702.19).
 

PROJEKTU "ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA BABĪTĒ" LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA "BABĪTES SILTUMS"
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA
Ieguldījums Tavā nākotnē!
 

Kontaktpersonas:
SIA „Babītes siltums” valdes loceklis – Valdis Kalniņš, tālr. 67914496
 
 

 

 

Iezīmes