Jūs esiet šeit:Turpinās projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” īstenošana

Turpinās projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” īstenošana


Autors valdis- 09 Augusts 2013

08/08/2013

 

 

Informējam, ka ir pabeigta līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Babītes novadā” izpilde. Līguma ietvaros veikta 16,3km jaunu ūdensapgādes tīklu, 12,9km jaunu kanalizācijas tīklu, 12 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve, kā arī veikta esošā galvenā kanalizācijas kolektora rekonstrukcija Piņķu ciemā.
 
Šobrīd līguma „Ūdens attīrīšanas iekārtu projektēšana un izbūve Babītes novadā”  ietvaros turpinās ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve Piņķu ciemā, kuras plānots nodot ekspluatācijā līdz 2013.gada 15. septembrim.
 
Papildus informējam, ka veicot ES Kohēzijas Fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” īstenošanu ir radies finansējuma ietaupījums. Ievērojot nepieciešamību veikt daļēju esošā kanalizācijas spiedvada „Babītes ciems - Priežciems - Piņķu ciems” rekonstrukciju, kā arī veikt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju Babītes ciema dienvidaustrumu daļā - 24. aprīlī, ar SIA „Baltline Globe” tika noslēgts līgums „Papildus projektēšanas pakalpojumi Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē””.  Līguma plānotais izpildes termiņš ir 4 mēneši. Pēc projektēšanas līguma izpildes, tiks uzsāktas būvdarbu un būvuzraudzības iepirkuma procedūras. Sākotnēji plānotais būvdarbu izpildes termiņš ir 01.08.2014.
 
Ņemot vērā, ka ir veikta jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Babītes ciemā, Piņķu ciemā un Priežciemā, aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju, pieslēgt savas mājas pie centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas un izmantot kvalitatīvus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus. Sīkāku informāciju par pieslēgšanās nosacījumiem, iespējams iegūt SIA „Babītes siltums”, tālr.67914496.
 
Projekta kopējās izmaksas ir LVL 5 864 691,00, no tā attiecināmās izmaksas LVL 3 740 101,65 (t.sk. ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums LVL 3 523 156,00, Babītes novada pašvaldības līdzekļi LVL 171 186,88, SIA "Babītes siltums" līdzekļi LVL 45 758,77).Finansējums neattiecināmajām izmaksām - Babītes novada pašvaldības līdzekļi LVL 828 813,12, SIA "Babītes siltums" līdzekļi LVL 1 295 776,23 (t.sk. finansējums pievienotās vērtības nodoklim LVL 1 016 481,25).
 

PROJEKTU "ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA BABĪTĒ" LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA "BABĪTES SILTUMS"
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA
Ieguldījums Tavā nākotnē!
 

SIA „Babītes siltums” valdes loceklis
 Valdis Kalniņš
 
Iezīmes