Jūs esiet šeit:Sākums

Sākums


Par iepirkuma procedūras „Papildus būvdarbi Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007 ietvaros” (id. Nr.BS-2/2013) izbeigšanu bez rezultātiem

27/01/2014

 

 

SIA „Babītes siltums”, reģistrācijas Nr. 40003145751, Jūrmalas iela 13d, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Valdis Kalniņš, tālr:67914496, fakss: 67914593, e-pasts-babites.siltums@dot.lv paziņo, ka projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē”, ID Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007, ietvaros 2014.gada 23. janvārī Iepirkuma komisija ir pieņemusi lēmumu par iepirkuma procedūras „Papildus būvdarbi Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007 ietvaros” (id. Nr.BS-2/2013)ietvaros” izbeigšanu bez rezultātiem.

 

Iepirkuma procedūras izbeigšanas bez rezultātiem iemesls – neviens no iesniegtajiem piedāvājumiem neatbilda Nolikumā noteiktajām prasībām.

Ūdenssaimniecības sakārtošanas projekts Babītes novadā turpinās

29/11/2012

 

 

Šobrīd projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” ietvaros ir pabeigta Babītes ūdens attīrīšanas stacijas izbūves darbi. Minēto darbu ietvaros, tika veikta jaunu ūdens ieguves urbumu, jauna tīrā ūdens uzglabāšanas rezervuāra, jaunas otrā pacēluma ūdens sūkņu stacijas izbūve, kā arī ūdens attīrīšas iekārtu  izbūve. Tādējādi jau no šā gada novembra mēneša Babītes ciema iedzīvotājiem ir pieejams kvalitatīvs, Eiropas Savienības, kā arī Latvijas Republikas normatīviem atbilstošs, dzeramais ūdens.
 
Šobrīd turpinās ūdens sagatavošanas stacijas izbūve Piņķu ciematā, kuru plānots nodot ekspluatācijā līdz 2013.gada 1. jūnijam. 

Ūdenssaimniecības sakārtošanas projekts Babītes novadā turpinās

 26/01/2012

 
2010. gada oktobrī Babītes novada pašvaldības uzņēmums SIA „Babītes siltums” ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) parakstīja civiltiesisko līgumu par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” ieviešanu.
 
Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt 16,356 km jaunus ūdensapgādes tīklus, 13,033 km  jaunus kanalizācijas tīklus, veikt esošā galvenā kanalizācijas kolektora rekonstrukciju, izbūvēt 12 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas, kā arī izbūvēt jaunas ūdens attīrīšanas iekārtas Babītē un Piņķos ar nepieciešamo tehnoloģisko nodrošinājumu (jaunas artēziskās akas, jauni tīrā ūdens uzglabāšanas rezervuāri, jaunas otrā pacēluma ūdens sūkņu stacijas).

Informācija par būvniecības līguma noslēgšanu iepirkumā „Ūdens attīrīšanas iekārtu projektēšana un izbūve Babītes novadā” projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” ietvaros.

 21/11/2011

 

2011. gada 21. novembrī projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” ietvaros, ID Nr. 3DP/3.5.1.1.0/IPIA/VIDM/007, SIA „Babītes siltums”, reģistrācijas Nr. 40003145751, ir noslēdzis būvniecības līgumu par iepirkumu „Ūdens attīrīšanas iekārtu projektēšana un izbūve Babītes novadā”, id. Nr. BS-1/2011.
 
 

 

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu iepirkumā "Ūdens attīrīšanas iekārtu projektēšana un izbūve Babītes novadā" (id.Nr.BS-1/2011) projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē" ietvaros.

13/10/2011

 

SIA „Babītes siltums”, reģistrācijas Nr.40003145751, paziņo, ka projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē”, ID Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007, ietvaros 2011. gada 11. oktobrī ir pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras „Ūdens attīrīšanas iekārtu projektēšana un izbūve Babītes novadā”, id.Nr.BS-1/2011 rezultātiem.

Par ūdens un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu Babītes novadā

 

 

Babītes novadā realizētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” ietvaros ir uzsākti ūdens un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un paplašināšanas būvdarbi Piņķu ciemā. Augusta mēnesī tiks uzsākti būvdarbi Babītes un Priežu ciemā.
 
Pēc projekta realizācijas iedzīvotājiem būs iespēja pieslēgt savas mājas izbūvētiem tīkliem un saņemt kvalitatīvu, normatīvo aktu prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni un nodrošināt sadzīves notekūdeņu novadīšanu kopējā kanalizācijas tīklā, līdz ar to samazināt ekoloģisku kaitējumu apkārtējai videi.

Iepirkums "Ūdens attīrīšanas iekārtu projektēšana un izbūve Babītes novadā"

 

 

2011. gada 23. jūlijā SIA „Babītes siltums” projekta „Ūdensaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” (id.Nr.3DP/3.5.1.1.0/IPIA/VIDM/007) ietvaros izsludina iepirkumu
„Ūdens attīrīšanas iekārtu projektēšana un izbūve Babītes novadā”
(id. Nr.BS-1/2011)
 
Lasīt vairāk Iepirkumi