Jūs esiet šeit:Rekvizīti

Rekvizīti


SIA "Babītes siltums" 
Reģistrācijas Nr.40003145751
Jūrmalas iela 13d, Piņķi
Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107
Tālr.: 67914582
E-pasts: babites.siltums@dot.lv
 
AS Swedbank
LV43HABA0551035570986
HABALV22