Jūs esiet šeit:Projekti

Projekti


Ūdenssaimniecības sakārtošanas projekts Babītes novadā turpinās

 26/01/2012

 
2010. gada oktobrī Babītes novada pašvaldības uzņēmums SIA „Babītes siltums” ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) parakstīja civiltiesisko līgumu par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” ieviešanu.
 
Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt 16,356 km jaunus ūdensapgādes tīklus, 13,033 km  jaunus kanalizācijas tīklus, veikt esošā galvenā kanalizācijas kolektora rekonstrukciju, izbūvēt 12 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas, kā arī izbūvēt jaunas ūdens attīrīšanas iekārtas Babītē un Piņķos ar nepieciešamo tehnoloģisko nodrošinājumu (jaunas artēziskās akas, jauni tīrā ūdens uzglabāšanas rezervuāri, jaunas otrā pacēluma ūdens sūkņu stacijas).

Par ūdens un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu Babītes novadā

 

 

Babītes novadā realizētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” ietvaros ir uzsākti ūdens un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un paplašināšanas būvdarbi Piņķu ciemā. Augusta mēnesī tiks uzsākti būvdarbi Babītes un Priežu ciemā.
 
Pēc projekta realizācijas iedzīvotājiem būs iespēja pieslēgt savas mājas izbūvētiem tīkliem un saņemt kvalitatīvu, normatīvo aktu prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni un nodrošināt sadzīves notekūdeņu novadīšanu kopējā kanalizācijas tīklā, līdz ar to samazināt ekoloģisku kaitējumu apkārtējai videi.

Par projektu "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē"

           

2010. gada 26. oktobrī, Rīgā, Vides ministrijā starp Vides ministriju, Babītes novada pašvaldību un SIA "Babītes siltums" tika parakstīts civiltiesiskais līgums par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē" (identifikācijas Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007) (turpmāk tekstā-projekts) īstenošanu.