Jūs esiet šeit:Projekti

Projekti


Paziņojums par iepirkuma procedūras „Kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķi” un 2 KSS rekonstrukcija” (id. Nr.BS-2/2015) pārtraukšanu

Par iepirkuma procedūras Kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķi” un 2 KSS rekonstrukcija” (id. Nr.BS-2/2015) pārtraukšanu

Iepirkums „Kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķi” un 2 KSS rekonstrukcija” , Id.Nr.BS-2/2015

 

 

2015. gada 29. aprīlī SIA „Babītes siltums” reģ. Nr.40003145751, Jūrmalas iela 13d, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Valdis Kalniņš, tālr:67914496, fakss: 67914593, e-pasts: babites.siltums@dot.lv, izsludina iepirkumu

Pabeigta projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” 2. kārtas īstenošana

12/01/2015

 

 

Informējam, ka sekmīgi ir noslēgusies projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” 2. kārtas īstenošana. Projekta 2. kārtas ietvaros tika veikta daļēja esošā kanalizācijas spiedvada „Babītes ciems - Priežciems - Piņķu ciems” rekonstrukcija, kā arī tika veikta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Babītes dienvidaustrumu daļā.

Turpinās projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” 2. kārtas īstenošana

14/07/2014

 

 

Informējam, ka turpinās projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē, 2. kārta” īstenošana. Lai gan būvdarbu līguma izpildes termiņš ir 15.10.2014., būvuzņēmējs - SIA “ŪKS tīkli” šobrīd apsteidz plānoto darbu laika grafiku, un  plānotos darbus plānots pabeigt pirms Līguma izpildes termiņa.
 
Būvdarbu līguma ietvaros, šā gada jūlijā plānots pabeigt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju Babītes dienvidaustrumu daļā, kā arī turpinās esošā kanalizācijas spiedvada „Babītes ciems - Priežciems - Piņķu ciems” rekonstrukcijas darbi.

Uzsākta projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” 2. kārtas īstenošana

14/05/2014

 

Ievērojot situāciju, ka ES Kohēzijas Fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” īstenošanas laikā radās finansējuma ietaupījums tika pieņemts lēmums par sekojošām papildus aktivitātēm Projekta ietvaros:
1)    Daļēju esošā kanalizācijas spiedvada „Babītes ciems - Priežciems - Piņķu ciems” rekonstrukciju;
2)    Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju Babītes dienvidaustrumu daļā.
 

Pabeigta projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” 1. kārtas īstenošana

02/12/2013 

 

Informējam, ka ir pabeigta projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” 1. kārtas īstenošana, kuras ietvaros veikta 16,3 km jaunu ūdensapgādes tīklu, 12,9 km jaunu kanalizācijas tīklu, 12 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve, esošā galvenā kanalizācijas kolektora rekonstrukcija Piņķos, kā arī veikta ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve Babītes un Piņķu ciematos.
 
Ievērojot situāciju, ka ES Kohēzijas Fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” īstenošanas laikā radās finansējuma ietaupījums tika pieņemts lēmums par sekojošām papildus aktivitātēm Projekta ietvaros:
 

1)Daļēju esošā kanalizācijas spiedvada „Babītes ciems - Priežciems - Piņķu ciems” rekonstrukciju;

2)Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju Babītes dienvidaustrumu daļā.

Turpinās projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” īstenošana

08/08/2013

 

 

Informējam, ka ir pabeigta līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Babītes novadā” izpilde. Līguma ietvaros veikta 16,3km jaunu ūdensapgādes tīklu, 12,9km jaunu kanalizācijas tīklu, 12 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve, kā arī veikta esošā galvenā kanalizācijas kolektora rekonstrukcija Piņķu ciemā.
 
Šobrīd līguma „Ūdens attīrīšanas iekārtu projektēšana un izbūve Babītes novadā”  ietvaros turpinās ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve Piņķu ciemā, kuras plānots nodot ekspluatācijā līdz 2013.gada 15. septembrim.

Ekspluatācijā nodotas ūdens attīrīšanas iekārtas Babītes ciemā.

24/04/2013

 

  

Informējam, ka š.g. 23. aprīlī, ekspluatācijā tika nodotas ES Kohēzijas Fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” līguma „Ūdens attīrīšanas iekārtu projektēšana un izbūve Babītes novadā”  ietvaros izbūvētās ūdens attīrīšanas iekārtas Babītes ciemā. Minēto darbu ietvaros, tika veikta jaunu ūdens ieguves urbumu, jauna tīrā ūdens uzglabāšanas rezervuāra, jaunas otrā pacēluma ūdens sūkņu stacijas, ūdens attīrīšas iekārtu,  kā arī jaunu sistēmu savienojošo maģistrālo cauruļvadu izbūve. Tādējādi, Babītes ciema, Priežu ciema iedzīvotājiem ir pieejams kvalitatīvs, Eiropas Savienības, kā arī Latvijas Republikas normatīviem atbilstošs, dzeramais ūdens. Būvniecības darbu  izmaksas (projektēšana, autoruzraudzība, būvdarbi, būvdarbu būvuzraudzība) ir LVL 512 175,20 bez PVN (tai skaitā Babītes novada pašvaldības un SIA „Babītes siltums” finansu līdzekļi- LVL 135 494,40).

Ūdenssaimniecības sakārtošanas projekts Babītes novadā turpinās

29/11/2012

 

 

Šobrīd projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” ietvaros ir pabeigta Babītes ūdens attīrīšanas stacijas izbūves darbi. Minēto darbu ietvaros, tika veikta jaunu ūdens ieguves urbumu, jauna tīrā ūdens uzglabāšanas rezervuāra, jaunas otrā pacēluma ūdens sūkņu stacijas izbūve, kā arī ūdens attīrīšas iekārtu  izbūve. Tādējādi jau no šā gada novembra mēneša Babītes ciema iedzīvotājiem ir pieejams kvalitatīvs, Eiropas Savienības, kā arī Latvijas Republikas normatīviem atbilstošs, dzeramais ūdens.
 
Šobrīd turpinās ūdens sagatavošanas stacijas izbūve Piņķu ciematā, kuru plānots nodot ekspluatācijā līdz 2013.gada 1. jūnijam.