Jūs esiet šeit:Paziņojumi, grozījumi

Paziņojumi, grozījumi


PAZIŅOJUMS PAR GROZĪJUMIEM IEPIRKUMU NOLIKUMOS

11/01/2011

 

SIA „Babītes siltums” reģ. Nr.40003145751, Jūrmalas ielā13D,Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Valdis Kalniņš, tālr.29207574, fakss 67914593, e-pasts-babites.siltums@dot.lv, , paziņo, ka Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” (id. Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007) ietvaros izsludināto iepirkumu
 
„Ūdens attīrīšanu iekārtu projektēšana un izbūve Babītes novadā” ( id. Nr. BS-1/2010)
(Ūdens ieguves, attīrīšanas un uzglabāšanas iekārtu projektēšana Piņķu un Babītes ciemos), izsludināts 2010.gada 21.decembrī,
 
„Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Babītes novadā” (id. Nr. BS-2/2010)
(16,3 km ūdensapgādes, 14 km kanalizācijas tīklu, 12 kanalizācijas sūkņu staciju izbūve Piņķu, Babītes
un Priežu     ciemos), izsludināts 2010.gada 28.decembrī,
 
„Inženiertehniskie un būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” ietvaros” (id. Nr. BS-3/2010),izsludināts 2010.gada 28.decembrī, nolikumos ir veikti grozījumi un atcelta maksa par nolikumu saņemšanu.
 
Nolikumos veiktie grozījumi:
Precizētas prasības pretendenta kvalifikācijai, nosacījumiem dalībai iepirkumā, iesniedzamo dokumentu kvalitātei, precizēta piedāvājumu atvēršanas kārtība un izvērtēšana.
 
Ar iepirkumu procedūras dokumentāciju un koriģēto nolikumu, iepriekš sazinoties, var iepazīties un tos saņemt SIA „Babītes siltums” Jūrmalas ielā 13D, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads darba dienās no plkst.9.00-16.00.
Katrā iepirkumā piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta nemainās (kā iepriekš izsludinātos paziņojumos).
 

PROJEKTU "ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA BABĪTĒ" LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA "BABĪTES SILTUMS"
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES MINISTRIJA

Ieguldījums Tavā nākotnē!