Jūs esiet šeit:Paziņojumi, grozījumi

Paziņojumi, grozījumi


Paziņojums par lēmuma pieņemšanu iepirkumā "Ūdens attīrīšanas iekārtu projektēšana un izbūve Babītes novadā" (id.Nr.BS-1/2011) projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē" ietvaros.

13/10/2011

 

SIA „Babītes siltums”, reģistrācijas Nr.40003145751, paziņo, ka projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē”, ID Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007, ietvaros 2011. gada 11. oktobrī ir pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras „Ūdens attīrīšanas iekārtu projektēšana un izbūve Babītes novadā”, id.Nr.BS-1/2011 rezultātiem.

Paziņojums par iepirkuma procedūras „Ūdens attīrīšanas iekārtu projektēšana un izbūve Babītes novadā” pārtraukšanu projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē" ietvaros.

21/06/2011

 

SIA „Babītes siltums” , reģistrācijas Nr.40003145751, Jūrmalas iela 13d, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, paziņo, ka projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē”, ID Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007, ietvaros, pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto iepirkuma procedūru vadlīniju sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem 6.3. punktu, 2011. gada 20. jūnijā ir pieņemts lēmums pārtraukt iepirkuma procedūru „Ūdens attīrīšanas iekārtu projektēšana un izbūve Babītes novadā” (Id.Nr.BS-1/2010), ņemot vērā nepieciešamību detalizēti pārskatīt Nolikuma atlases un kvalifikācijas prasības.
 
Informējam, ka atkārtota iepirkuma procedūra tiks izsludināta mēneša laikā.

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu iepirkumā "Ūdens attīrīšanas iekārtu projektēšana un izbūve Babītes novadā" projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē" ietvaros.

31/05/2011

SIA „Babītes siltums”, reģistrācijas Nr.40003145751, paziņo, ka projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē”, ID Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007, ietvaros 2011. gada 31. maijā ir pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras „Ūdens attīrīšanas iekārtu projektēšana un izbūve Babītes novadā”, id.Nr.BS-1/2010 rezultātiem.
 

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu iepirkumā „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Babītes novadā” projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” ietvaros.

30/3/2011

 
SIA „Babītes siltums”, reģistrācijas Nr.40003145751, paziņo, ka 2011. gada 29. martā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē”, ID Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007, ietvaros ir pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Babītes novadā”, id.Nr.BS-2/2010, ietvaros rezultātiem.

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu iepirkumā "Inženiertehniskie un būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē" ietvaros"

16/3/2011

SIA „Babītes siltums”, reģ. Nr. 40003145751, paziņo, ka projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē”,ID Nr. 3DP/3.5.1.1.0/IPIA/VIDM/007 ietvaros 2011. gada 16. martā ir pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras „Inženiertehniskie un būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” ietvaros”, ID Nr. BS-3/2010, rezultātiem.